Hjem Tromsø

NTG-U Tromsø

Vi tar inn inntil 32 elever hvert år på 8. trinn.
90 minutters variert trening hver dag
Dedikerte lærere som også er trenere med kompetanse for unge utøvere
Flotte fasiliteter med sentral beliggenhet på Templarheimen
Mulighet til å hospitere hos NTG
Et godt og inkluderende læringsmiljø med høy trivsel
Timeplanfestet studietid med lærerveiledning
SØKNADSFRIST 1. MARS
Husk søknadsfristen 1.3.2022 Søk på skole