Hjem Bergen

NTG-U Bergen

Velkommen til Bergens sprekeste skole!
Variert trening i skoletiden hver dag
Tett oppfølging fra lærere og trenere
Læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede
Gode treningsfasiliteter i nær tilknytning til skolens lokaler
Lærerstyrt studietid fire dager i uken
Åpent for søkere fra alle idretter. Søknadsfrist 1. april.
Husk søknadsfristen 1.4.2022 Søk på skole