NTG er et samlingssted for dem som elsker det de driver med.
Malin Westerheim

NTG Kongsvinger: Skyting

NTG Kongsvinger Skyting har inntil 16 elever pr. skoleår.
Det gjennomføres 5 trenings/teoriøkter pr. uke på dagtid.
Treninger og konkurranser styres ved tett samarbeid mellom sportssjef og utøver.
Det gjennomføres to treningssamlinger i utlandet (høst/vår) pr skoleår.
Tidl. elever: Stephanie Grundsøe, Malin Westerheim, Henrik Larsen, Daniel Sørlie, Simon Claussen

Trenere

Henrik Larsen

Sportssjef skyting

Pål Håpnes

Fysisk trener