Hjem Asker

NTG-U Asker

Skolen vil opprettes i forbindelse med etablering av ny sykkelvelodrom i Asker. NTG-U Asker vil få lokaler i sidebygget til velodromen, og sannsynlig oppstart er høsten 2022.