Hjem Asker

NTG-U Asker

NTG-U Asker vil opprettes i forbindelse med etablering av ny sykkelvelodrom. Skolen vi få lokaler i velodromen og sannsynlig oppstart blir til skolestart i 2021 eller 2022.