Hjem Ny ansettelse: Idrettskoordinator forskning og utvikling
Foto: Emil Sollie

Ny ansettelse: Idrettskoordinator forskning og utvikling

Et viktig satsningsområde for å fortsette NTGs gode resultatutvikling og videreutvikle NTG-systemet, er å prioritere FoU-arbeid og dermed videreutvikle skolens faglige kompetanse gjennom et tett samarbeid mellom forskning og praksis.

Et viktig satsningsområde for å fortsette NTGs gode resultatutvikling og videreutvikle NTG-systemet, er å prioritere forskning- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og dermed videreutvikle skolens faglige kompetanse gjennom et tett samarbeid mellom forskning og praksis.

Vi har opprettet en prosjektstilling over 2 år med tittelen «idrettskoordinator forskning og utvikling».

Vi har nå ansatt Kethe Svantorp-Tveiten. Hun starter i stillingen fra februar 2022.

Kethe Svantorp-Tveiten har bachelor- og mastergrad i fysisk aktivitet og helse og idrettsmedisinske fag fra universitetet i Sørøst-Norge, universitetet i Ottawa og Norges idrettshøgskole. I desember leverer hun sin doktorgrad i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole innen forebygging av spiseforstyrrelser og bruk av kosttilskudd blant ungdom. Hun har også bakgrunn fra kampsport som toppidrettsutøver og trener i submission wrestling og brasiliansk jiu-jitsu.

Kort om forskning- og utviklingsarbeids oppdraget:

  • Identifisere relevante problemstillinger som kan bidra til måloppnåelse ved NTG-U og NTG.
  • Sikre kunnskapsinnhenting og gjennomføring av anvendt forsknings- og utviklingsarbeid i samhandling med relevante fagpersoner og forskningsinstitusjoner.
  • Implementere kunnskapen hos ledere, trenere, lærere og i trenings-/læringsprosesser ved NTG og NTG-U.