Klatring

Klatring ble en egen gren ved NTG Lillehammer i 2012. All sportslig satsing gjøres i samarbeid med Tyrili klatring. Våre elever er i norgestoppen.