Hjem NTG Bærum Fotball Inntaksreglement NTG Bærum Fotball
Foto:

Inntaksreglement NTG Bærum Fotball

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

UNDER REDIGERING: IKKE FERDIG FØR 1.10 MED ENDELIG OG KORREKT INFORMASJON IFT NESTE SKOLEÅR. DELER AV INFORMASJONEN KAN BLI ENDRET PGA COVID-19 SITUASJONEN

Fotball er tildelt 28-30 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bærum Fotball kan både jenter og gutter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette lastes opp senere eller ettersendes til NTG. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

NTG Fotball har inngått samarbeidsavtaler med flere lokale klubber. Hver av disse klubbene har en ca. kvote de kan innstille for inntak:

Klubb

Kvote

Stabæk Fotball herrer

10 spillere

Lyn Fotball herrer

4 spillere

Bærum SK herrer

2 spillere

Stabæk Fotball kvinner

8 spillere

ØHIL Fotball damer

2 spillereSum

26 spillere

Kvote for øvrige søkere fra andre klubber 

PS! eksterne søkere kan bli vurdert samlet av NTG og en av samarbeidsklubbene ift inntak

4-6 spillere

Av disse 28-30 spillerne vil det være ca. 10-12 jenter og 18-20 gutter. Av disse igjen har vi en keeperkvote på 2-4 spillere fordelt på begge kjønn. Andre posisjonelle hensyn kan også bli med i vurderingen.

 

NB!  NTG har åpen dag onsdag 22. januar 2020 fra kl. 1400-1700 (nærmere informasjon kommer). Da vil fotballavdelingen ha egen omvisning og presentasjon kl. 1430 og 1630.

Søkere (jenter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk mandag 01.02.21 og/eller ved behov mandag 01.03.21. Søkere som søkere i uke 8 MÅ selv ta kontakt for å ev. bli vurdert 

 

Søkere (gutter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk onsdag 03.02.21 eller ved behov onsdag 03.03.21. 

 

Samarbeidsklubbene har som det står over en kvote spillere de kan innstille for inntak. Denne vurderingen skjer både på NTG, i klubbene eller på andre arenaer. NB! Spillere fra disse klubbene som ønsker å gå på NTG uavhengige av om de kommer med på klubbenes kvoter må følge samme prosedyre som søkere jenter og gutter.  

 

For besøkende de nevnte datoene over er det fremmøte kl. 0900 på NTG med påfølgende trening kl. 1000 på Hosle (utendørs kunstgressbane).

Søker har selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med sportssjef Viggo Strømme. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert. Kun spillere vi mener holder høyt nok nivå vil bli vurdert etter inntaksamlingene.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.  

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslag/region         5 poeng

Kretslag                    3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Viggo Strømme 

Sportssjef NTG Fotball 

viggo.stroemme@ntg.no 

+47 92887888