Hjem Vi starter opp med troppsgymnastikk

Vi starter opp med troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk blir ny idrett ved NTG Kongsvinger fra og med høsten 2019.

Idretten blir startet opp i tett samarbeid med Kongsvinger IL turn som vil bli vår viktige samarbeidsklubb. Kongsvinger turn har i dag 270 aktive utøvere i troppsgymnastikk.

Hva er egentlig troppsgymnastikk? 

Troppsgymnastikk er en idrett der en gruppe gymnaster eller turnere utfører akrobatiske og artistiske øvelser i fellesskap. Det har blitt arrangert europeiske mesterskap siden 1996. I troppsgymnastikk inngår apparatene frittstående, tumbling og trampett. Konkurranseaktiviteten er delt inn i to grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp). 

Hver tropp kan bestå av mellom 6 og 12 gymnaster. I nasjonal klasser konkurreres det i lokale, regionale og nasjonale konkurranser, inkludert norgesmesterskap. I TeamGym konkurreres det i tillegg i Nordiske mesterskap og Europamesterskap.