Hjem Utvidelse av NTG og NTG-U i Bærum
Foto:

Utvidelse av NTG og NTG-U i Bærum

Nå er vi i gang!

I uke 41 begynte vi med å klargjøre for utvidelsen av skolen vår på Bekkestua. NTG leier nå hele bygget i Hans Burums vei. Det bygges om i tredje etasje til 6 klasserom og kontorer for Stiftelsen. Fra januar starter ombygging i underetasjen. Denne vil da romme treningsarealer på 1001m2.

Arbeidet skal etter planen ferdigstilles 1. juni 2018. Vi er da klare til å ta imot flere elever på både ungdomsskolen og den videregående skolen fra og med skolestart 2018. Fra august 2020 blir det 630 idrettselever på Bekkestua. 

Vi gleder oss! 

Anleggsarbeid på nabotomta: Bekkestua barneskole.

Bærum kommune har nå startet bygging av en av Bekkestua barneskole. Denne bygges på tomten som tidligere var parkeringshus for NTG Bærum. Byggestart er i disse dager og byggeperioden er på to år. Det vil i denne periode bli begrenset adkomst til skolen og svært begrenset parkeringsmuligheter.