Hjem Trening + læring = suksess
Foto: Torbjørn Olsen

Trening + læring = suksess

Elevene ved NTG lykkes på flere arenaer enn kun på idrettsbanen. Ikke bare tar 2/3 av alle NTG-elever en medalje i NM, EM, VM eller OL, men våre ungdomsskoler gjør det skarpt på skolebenken også.

Skrevet av Øyvind Eide, idrettsleder for NTG-U

På bakgrunn av de samlede resultatene fra årets Nasjonale prøver, finner vi NTG-U Lillehammer på en 3.plass, og NTG-U Bærum på en 9. plass. NTG-U Bærum, vår eldste og mest etablerte skole, leverer gode plasseringer år etter år. Skolen på Lillehammer, i likhet med skolen vår på Kongsvinger, er relativt nyetablerte, men begge befinner seg allerede på denne prominente listen. 

NTG-modellen

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) etablerte ungdomsskole i Bærum i 2004. Tanken var å gjøre idrettsungdom rustet for et videre gymnasløp med kombinasjon skole og idrett. 13 år senere har vi et resultat som overgikk våre ambisjoner: Vi har skapt en suksessoppskrift på en undervisningsform hvor ungdom oppnår økt mestring og læringsglede, gjennom et godt samspill mellom idrett, fysisk lek og læring. Vi har skapt en skole hvor alle våre elever får et grunnlag for et aktivt liv, og en skole hvor de idrettsinteresserte fra tidlig alder lærer at det ikke er nødvendig å nedprioritere teoretisk kunnskap.

NTG-U har i dag avdelinger i Bodø, Bærum, Kongsvinger, Lillehammer og Tromsø. Høsten 2019 skal det i tillegg stå en ungdomsskole klar i Asker. 

Elevene våre har 90 minutter fysisk aktivitet hver dag. I tillegg er vi i prinsippet en leksefri skole, da elevene har heldagsskole med leksetid før de går hjem for dagen. 

Tar samfunnsansvaret på alvor

Vi har mange dyktige lærere rundt på skolene våre som setter elevene i stand til å levere slike resultater. Men det er også noen andre åpenbare grunner til at vår skolekombinasjon er unik og meget viktig i et samfunnsperspektiv:

  1. Hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier at fysisk aktivitet er viktig for at hjernen skal fungere optimalt. Mosjon stimulerer til mer kreativitet og bedrer hukommelsen. Videre sier hans forskning at mosjon 30 minutter, 3-5 ganger i uken gir god effekt på hjernen. Våre elever får 90 minutter aktivitet hver dag. Forskning viser også at de som beveger seg mest, også gjør det best på skolen. 
  2. WHO (World Health Organization) sier at verdens befolkning er på vei til å "sitte seg ihjel". Ifølge deres statistikk sitter verdens 15-åringer 70 % av døgnet. En skole som lar elevene sitte i 6-8 timer i strekk er en stor bidragsyter til denne statistikken. Helsedirektoratets tall viser at kun 4 av 10 15-åringer i Norge tilfredsstiller minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet, som er en time om dagen. På våre skoler er ikke dette et tema, men det vil være et stort samfunnsproblem når denne generasjonen vokser opp. Hvis dette aktivitetsnivået opprettholdes, kan det koste Norge mange millioner.  

Vi ser på våre skoler som en viktig bidragsyter, og tar vår samfunnsrolle på alvor da vi ønsker å skape gode holdninger og glede rundt det å drive fysisk aktivitet. Vi ønsker å utvikle unge mennesker som kan nå sine drømmer både på idrettsbanen og i arbeidslivet. Vi mener vi har funnet en god modell for dette.