Hjem NTG Bærum Nytt vitnemål/kompetansebevis

Nytt vitnemål/kompetansebevis

Trenger du et nytt vitnemål eller fagdokumentasjon?

Duplikater/ny fagdokumentasjon

Etter at du har gått ut fra Norges Toppidrettsgymnas(NTG):

(Gjeldende fra 12. september 2019)

Merk følgende: I forskrift til Friskolelovas § 3-41, 3. ledd står: ”Vitnemål for elever skal skrives ut av skolen der eleven fullfører og består opplæringa. Skolen er også ansvarlig for å skrive ut vitnemål til elevar som fullfører opplæringa, men først seinare består alle fag”. Viser også til forskrift til Opplæringslova § 3-42.  

NTG skriver ut vitnemål til deg om du har strøket i fag du fikk undervisning i, mens du gikk her, eller om du ønsker å forbedre et vitnemål du tidligere har mottatt ved NTG.

Om du sluttet med fag mens du var elev ved NTG og siden tar disse fagene som privatist, må du kontakte Fylkeskommunen i ditt hjemfylke med all relevant fagdokumentasjon, for å få skrevet ut vitnemål der.  

Hva gjør du for å få ny fagdokumentasjon?

Send en e-post til NTG-skolen du var elev ved, der du oppgir hva du ønsker. Saksbehandlingen går raskere dersom du oppgir fullt navn, adresse, mobilnummer og år du gikk ut fra NTG. Om du ber om duplikat, må du oppgi årsaken til at ditt originale vitnemål er gått tapt. Myndighetene krever dette for å sikre at kun én original er i omløp.

 Fagdokumentasjon som utstedes av NTG:

  1. Duplikat av vitnemål, norsk eller engelsk 
  2. Duplikat av kompetansebevis (utstedes kun på norsk) 
  3. Ny fagdokumentasjon pga navneendring
  4. Påføring av nye karakterer for utstedelse av nytt vitnemål/kompetansebevis 
  5. Konvertering av vitnemål/kompetansebevis fra R94 til Kunnskapsløftet med ny fagdokumentasjon 
  6. Fagdokumentasjon/vitnemål dersom du opprinnelig fikk kompetansebevis fordi du ikke bestod et fag du tok som elev ved NTG, og nå leverer fagdokumentasjon hvor du oppfyller kravene til vitnemål

Dersom du har tatt nye fag og ønsker disse lagt inn i ny fagdokumentasjon, må du be skolen eller institusjonen der du tok eksamen, om å utstede et KOMPETANSEBEVIS(stemplet og underskrevet). Det sender du pr post eller leverer direkte til NTG-skolen du var elev ved, så ordner NTG resten. Mailsendt eller kopiert dokumentasjon uten original bekreftelse, godtas ikke. Utskrift fra privatistweb er heller ikke gyldig dokumentasjon.    

Saksbehandlingen skjer fortløpende, men i de mest hektiske periodene (januar og juni), må du påregne inntil en ukes saksbehandlingstid. Konvertering av vitnemål fra R94 (se nedenfor) til Kunnskapsløftet, kan ta noen flere dager. Vi gjør oppmerksom på at NTG ikke sender karakterutskrifter, vitnemål eller kompetansebevis til utdanningsinstitusjoner eller institusjoner som representerer disse, i utlandet, det være seg på e-post eller pr brev. Det er heller ikke lov å sende vitnemål eller kompetansebevis som vedlegg på mail i Norge.

 Ang R-94-vitnemål, såkalt konverteringsvitnemål:

Dersom du ikke fikk vitnemål da du gikk ut fra NTG og siden tar opp fag som kvalifiserer til vitnemål, må du oppfylle kravene til vitnemål i Kunnskapsløftet. Ta kontakt med NTG-skolen du var elev ved, for en mer utdypende forklaring eller les mer på Utdanningsdirektoratets sider http://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/overgangsordninger-r94-til-lk062/2.-godskriving-og-erstatningsfag/

Lykke til, uansett hvilken variant du har behov for!