Hjem Stor jentesatsing ved NTG

Stor jentesatsing ved NTG

Det er få kvinnelige trenere i norsk toppidrett. En fersk rapport gjennomført av Høgskolen Innlandet, viser at blant 5977 trenere i norsk idrett, slutter dobbelt så mange kvinner som menn før fylte 40 år.

Videre viser rapporten at: 

  • Langt færre kvinner (24 %) enn menn (49 %) får tilbud om trenerjobb. 
  • Det er vesentlig flere menn enn kvinner som har mest erfaring (noe som forteller oss at mannlige trenere er lengre i sin trenervirksomhet).
  • Kvinner oftere enn menn opplever utfordringer og hindringer i trenerkarrieren (viktige faktorer for dette er mangel på erfaring, mangel på kunnskap og kompetanse, og lav selvtillit som trener).

Norges Idrettsforbund ønsker å ta grep for å snu denne trenden. Ved NTG ønsker vi også å ta tak i denne problemstillingen. Ved NTG har vi 99 heltidsansatte trenere, kun 14 % av disse er kvinner. Målet er å få flere kvinnelige trenere.  

Morgendagens skiledere!

Norges Skiforbund har i samarbeid med « Statoil Morgendagens helter» lansert et mentorprogram kalt «Morgendagens skiledere». Målet med prosjektet er å få flere kvinner i leder- og trenerroller i skiidretten. Hvis Norge skal være verdens beste skinasjon, må vi være gode på ledelse. Det å være gode på ledelse innebærer også å ha en kjønnsbalanse. 

Mentorprogrammet har totalt 25 plasser, hvorav 20 av plassene var reservert til skiidretten. Programmet er ett 3-årig leder- og trenerutviklingsprogram med en personlig mentor som følger deg og coacher deg gjennom de tre årene. Programmet er delt i to kategorier: trenerkandidater og lederkandidater. Blant lederkandidatene finner vi Sandra Alise Lyngstad. Sandra er i dag langrennstrener ved NTG Lillehammer. I tillegg er Line Jahr og Marthe Kristoffersen tatt ut blant trenerkandidatene. De var fram til i sommer begge trenere ved NTG Lillehammer. 

«Virkelighetens Helena Mikkelsen»

Eline Torneus har hovedansvaret for fotballjentene ved NTG Tromsø. Eline er ved siden av jobben på NTG, trener for herrelaget til Skjervøy i 3. divisjon. Det er ingen andre kvinner i Norge som trener herrelag på høyere nivå enn det 29-åringen gjør. Da NRK i vår sendte dramaserien «Heimebane», var det mange som dro paralleller mellom Eline og den fiktive karakteren Helena Mikkelsen. Men, i motsetning til Helena, har Eline blitt tatt godt i mot av både herrelaget og supporterne. 

Merete Johansen er keepertrener ved NTG Tromsø. I 2014 ble hun en av de første kvinnelige trenerne i norsk toppfotball. Da fikk hun jobben som keepertrener i Tromsø, som den gang var i 1. divisjon. Hun sier at hun bare har hatt positive erfaringer med å være trener for herrespillere på toppnivå.   

Tar vare på jentene

Det er ikke bare på trenersiden at NTG satser på jentene. NTG Geilo har startet opp med et så kalt «Jenteprosjekt». Prosjektet er først og fremst rettet mot jentene ved langrenn- og skiskytingavdelingen på skolen. Jentene ved NTG er i klart mindretall blant elevene. Tidligere langrennsløper Ingvild S. Thygesen leder prosjektet hvor målsettingen er å skape best mulige forutsetninger for utvikling og trivsel, og på den måten bli en rå gruppe. 

NTG Lillehammer gjennomfører hvert år «Jentecamp». Dette er et tiltak rettet mot jentene på skolen. Formålet med disse samlingene er at de skal være positive og miljøskapende for jentene. I tillegg er dette en fin anledning til å bli bedre kjent på tvers av idretter og klasser.  Det blir hvert år satt av en ettermiddag hvor jentene samles til felles mat og morsomme aktiviteter.