Hjem Spørsmål og svar om skolegangen

Spørsmål og svar om skolegangen

Svar på de vanligste spørsmålene knyttet til skolegangen ved NTG Tromsø

Realfag ved NTG Tromsø

Ved NTG Tromsø tilbys Matematikk R1 og Fysikk 1 ved vg2, som følges opp av matematikk R2 og Fysikk 2 i vg3. For elever som ikke velger realfaglig retning er det mulig å ta matematikk R2 istedenfor fellesfaget matematikk 2P på vg2. Undervisningen varieres,  med f.eks. felles gjennomgang, oppgaveløsning, praktisk arbeid, repetisjon med domino og mer alt fra hvilke temaer det jobbes med.  Timenes hovedfokus er forståelse.  Realfagsgruppene er relativt små, og det er gode muligheter for veiledning og oppfølging en til en. Dette har gitt gode resultater og denne våren var R1 gruppas resultater over landsgjennomsnittet!


Kan jeg studere medisin etter at jeg har gått på NTG Tromsø?

Hos oss kan du velge matematikk (R1 og R2) og fysikk 1 og 2, noe som kreves for å komme inn på medisinstudiet. I tillegg må du ha kjemi 1 og kjemi 2 for å kunne søke på medisin. Disse fagene tilbyr vi ikke. Vi legger imidlertid til rette for at du kan ta kjemi 1 og 2 som privatist, og vi har en lærer som kan kjemifaget   

Kan jeg bli ingeniør eller sivilingeniør etter at jeg har gått på NTG?

Ja det kan du. Mange sivilingeniørutdanninger /master ingeniør krever matematikk R1, R2 og fysikk 1, og disse fagene kan du velge hos oss.  

Kan du studere økonomiske fag etter endt utdanning i NTG?

Ja, du er svært god forberedt til høyere utdanning innenfor økonomi/markedsføring og ledelse etter endt skolegang i NTG.  

Hvilket fremmedspråk kan jeg velge på NTG Tromsø?

Hos oss kan du velge tysk nivå 1 (nybegynnere i faget) eller nivå 2 (for de som har hatt tysk på ungdomsskolen). Vi vil også fra høsten 2020 tilby spansk for nye vg1 elever.     

Hvor mange år må jeg ha fremmedspråk?

Hvis du har hatt et fremmedspråk på ungdomsskolen, har du fremmedspråk i vg1 og i vg2.  

Jeg har ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Hvor mange år må jeg ha fremmedspråk på videregående?

Da må du ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Hos oss er det tysk og spansk.     

Jeg har spansk på ungdomsskolen – kan jeg fortsette på NTG Tromsø?

Ja det kan du. Fra høsten 2020 vil vi kunne tilby spansk for de som begynner på vg1.

Jeg har engelsk fordypning på ungdomsskolen – hvordan blir det på NTG?

Har du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men engelsk/norsk fordypning eller et lignende fag, starter du med tysk eller spansk nivå I hos oss. Tysk/spansk I strekker seg over vg1 og vg2. På vg3 fortsetter faget på nivå II. Du får dermed flere timer med fremmedspråk og avslutter med standpunktkarakter (og mulig skriftlig/muntlig eksamen) på vg3.

Har dere fysioterapeut på NTG?

Frank er ansatt som 100% på NTG, der 50% er på fotball gutter. Hans viktigste oppgave hos oss er forebygging av idrettsskader hos de ulike idrettene. I tillegg jobber han enkeltvis med de som har behov for opptrening. Han er også en ressurs på alt som handler om helse, trening og ernæring, og brukes blant annet til foredrag. Alle elevene har mulighet for en vurdering hos Frank, og påfølgende tilrettelagt opptrening.