Hjem NTG-U Lillehammer Spørsmål og svar NTG-U Lillehammer

Spørsmål og svar NTG-U Lillehammer

Vi får mange henvendelser og spørsmål rundt NTG-U Lillehammer. Derfor har vi samlet noen av spørsmålene og svarene under.

1. Har nettopp hørt om skolen – når startet dere?

Vi startet NTG-U Lillehammer ved skolestart høsten 2017. Dette er NTG`s 3`dje ungdomsskole.  Den første ble etablert i Bærum i 2004 og den andre på Kongsvinger i 2016. Høsten 2018 startet NTG-U også opp i Tromsø og Bodø. 

2. Hva kreves for å komme inn på NTG-U?

Du må søke før 1. april 2020 kl. 2359! Les våre inntakskriterier på hjemmesidene. Søknadsskjema finner du på skolens nettside. 

3. Hvordan bestemmes det hvem av søkerne som kommer inn?

Vi har fysiske inntakstester. Kriterier og beskrivelse av testene finner dere her på hjemmesiden vår. Inntaksprøver vil bli avholdt i april. Nærmere dato kommer.

4. Hvilke øvelser inngår i opptakstestingen?

Det blir avholdt fysiske tester i basisegenskaper- og ferdigheter. Beskrivelse og filmer av testene finner du på våre hjemmesider.

5. Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 1. april 2020 kl. 2359.

6. Hvor kan vi få søknadsskjema?

Søknadsskjemaet blir lagt ut på våre hjemmesider 1. desember. Når fristen går ut, fjernes søknadsskjemaet fra sidene frem til det igjen legges ut neste desember.  Søknadsskjemaet fjernes fra sidene 1. april kl 2359 hvert år.

8. Er det først til mølla-prinsippet?

Nei, alle som søker vil bli innkalt til opptaksprøve

9. Lønner det seg å sende en uttalelse fra trener?

Det ikke er nødvendig å sende inn uttalelse fra trener, da slike ikke er en del av inntakskriteriene og dermed ikke vil bli lest.

10. Hva med det faglige? Lærer elevene det samme som i den offentlige skolen?

NTG-U følger offentlig læreplan i likhet med den offentlige skolen. Vi har benyttet oss av muligheten som lovverket gir oss av å ta 5% av fagtimene i fagene; Mat og helse, Samfunnsfag, Naturfag, Kunst og håndverk, KRLE og Musikk for å styrke kroppsøvingsfaget. Vi skal likevel oppnå de samme målene i alle fag.

Våre elever blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen ved avslutning av 10. trinn i likhet med alle norske 10. klassinger.  Vi deltar også på alle nasjonale prøver, slik det er på de offentlige skolene.

11. Hvor mange elever kan NTG-U Lillehammer ha totalt?

NTG-U Lillehammer har konsesjon på å drive ungdomsskole for inntil 96 elever.

12. Hvor lang er skoledagen?

Skoledagen begynner kl 0805 og slutter 1530. Fredager har vi litt kortere dag. Tirsdager har elevene egentrening etter kl. 1400, eller de har skadeforebyggende trening med egne trenere.  

13. Følger NTG-U den samme skoleruten som offentlige skoler?

Vi har som utgangspunkt at vi skal følge skoleruta til Lillehammer kommune. Se egen info om skoleruta her på nettsidene våre. 

14. Hvordan stiller skolen seg til samlinger med egen klubb/krets/forbund?

Det blir gitt rom for idrettsfravær med klubb, krets eller forbund. Skolen har retningslinjer for hvordan undervisningen skal følges opp ved lengre samlinger.  Det forutsettes imidlertid at foresatte søker om fri i forkant, slik at skolen kan legge til rette for skolearbeid på samlingene.

15. Hvor mye trener de på skolen?

De trener 90 minutter daglig i skoletiden.  Treningsplaner utarbeides av sportslig leder. 

16. Trener de egen idrett på skolen?

På skolen vil de trene generell basistrening. Treningen er variert, og elevene får prøvd seg innenfor mange forskjellige idrettsgrener. 

17. Med så lange dager, når gjør elevene lekser?

Alle skoledager avsluttes med studietid. Dette er tid hvor elevene skal gjøre skolearbeid/lekser, forberede seg til dagen etter osv. Det er lærere til stede og hvis elevene jobber effektivt vil de rekke å gjøre leksene i studietimene. Målet er at elevene ikke skal være nødt til å ta med seg skolearbeid hjem. Vi bruker iPad med eget tastatur i skjermbeskyttelsen i undervisningen, og alle lærebøkene er e-lærebøker. Studietimen medfører mere fri på ettermiddagen som kan benyttes til egen klubbtrening og andre aktiviteter. På NTG-U legger vi vekt på å lære elevene god studieteknikk. 

18. Er det noen samlinger/skoleturer i løpet av skoleåret?

Ja, vi har to skoleturer/samlinger hvert skoleår. Disse inngår i skolepengene, så foresatte betaler ikke noe ekstra for disse. 

19. Har elever som har gått ungdomsskolen hos dere noen fordeler ved søknad om opptak på NTG?

Våre elever må tilfredsstille de samme opptakskravene som andre søkere, men vi håper og tror, at våre elever skal ha et bedre utgangspunkt, når det gjelder både det sportslige og det faglige, enn elever fra vanlige ungdomsskoler.

20. Koster det noe å gå på NTG-U?

Skoleåret 2020/2021 er skolepengene kr 24.400,-  Disse betales slik: kr 1.000,- ved aksept av tilbudt skoleplass i mai.  De resterende kr 23.400,- forfaller til betaling i sin helhet 1. august. Skolepengene kan endres fra skoleår til skoleår. Beløpet tilsvarer differansen mellom hva vi som privat ungdomsskole og en offentlig ungdomsskole mottar i statsstøtte. Differansen utfgjør 15 %

21. Hvilke språk tilbys som 2. fremmedspråk?

Vi tilbyr tysk.

22. Vil dere ha noe samarbeid med lokale idrettslag?

NTG-U jobber hele tiden for å ha en god dialog med lokale idrettslag. Vi sender blant annet ut treningsplanen til elevenes klubbtrener hver måned, slik at de til enhver tid vet hva slags trening elevene får på skolen.