Hjem NTG-U Bergen Skolerute NTG-U Bergen

Skolerute NTG-U Bergen

Skolerute 2021-2022

MÅNED

 

SKOLEDAGER

August

Skolestart 16

12

September

13.09 Planleggingsdag

21

Oktober

Høstferie 11.-15. uke 41

16

November

Elevfri dag 5.11

21

Desember

Siste skoledag før jul 20.

14

Januar

3.januar planleggingsdag

28. januar planleggingsdag

19

Februar

Vinterferie 28.02-04.03

19

Mars

Vinterferie 28.02-04.03

19

April

Siste skoledag før påske 8. Første skoledag etter påske 19.

15

Mai

17 mai grunnlovsdag

26 mai. Kr. Himmelfartsdag

27 mai Planleggingsdag

19

Juni

2 pinsedag 6.

Siste skoledag 22.

15

 

 

 

SUM

 

190