Hjem Avtale med Antidoping Norge

Avtale med Antidoping Norge

NTG har nå inngått et formelt samarbeid med Antidoping Norge.

Antidoping Norge (ADNO) arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Onsdag 13. juni inngikk ADNO og NTG en samarbeidsavtale som har til formål å sikre at elevene ved NTG innehar den antidopingkunnskapen de behøver som idrettsutøvere.  

Avtalen innebærer at ADNO i løpet av skoleåret vil holde foredrag ved alle våre seks skoler. I tillegg til å bistå i spørsmål og problemstillinger om doping og antidopingarbeid, skal ADNO legge til rette for at NTG forblir en Ren Skole. 

Alle elevene ved NTG skal også ha gjennomført Ren Utøver. Ren Utøver er et program for idrettsutøvere og støtteapparat som på en enkel måte gir nyttig, oppdatert og grunnleggende antidopingkunnskap. 

Siri Bynke ved ADNO vil bistå oss i dette arbeidet.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, og sportsdirektør ved NTG, Thorleif Gunhildrud, skrev onsdag 13. juni under en samarbeidsavtale.