Hjem NTG Bærum Tennis Presentasjon Tennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Tennis NTG Bærum

NTG Bærum startet opp med tennis i 2007. Mange av Norges mest lovende tennisspillere har gått på NTG.


Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører 3 tennisøkter og 3-4 fysøkter på morgenen hver uke. Videre tilbys 3 ettermiddagsøkter på banen.

All trening gjennomføres i tråd med retningslinjer fra NTFs SLU (Spillerens Langsiktige Utviklingsplan).

NTG Tennis har et tett samarbeid med NTF som blant annet bidrar med videoanalyser og oppfølging av disse i samarbeid med NTG trener.

Det er planlagt samlinger/turneringer i skoleåret 2019-2020, samt at trener vil delta på enkelte turneringer for å se elevene i konkurranse.

Kombinasjonen skole og idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Idretten er for mange unge det viktigste, og ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er rom for enere.

Noen av våre tidligere elever: Melanie Stokke, Malene Helgø, Caroline Steiro, Emma Flood, Mons Knudtzon, Caroline Rhode-Moe, Trym Nagelstad, Øystein Steiro jr., Hans Adrian Rising, Jenny Lunde, Viktor Durasovic, Axel Wahl, Viktor Merum og Viktor Ahlbäck.


Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr.

 Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling tennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr.39.500,- pr. elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer all trening på dagtid og ettermiddag, halleie, baneleie, trenerlønninger, trenerkostnader på reiser, etc. 

Tillegg til NTG sine generelle inntaksreglement for søkere til Tennis ved NTG Bærum

For skoleåret 2019/20 er tennis tildelt 5 plasser i 1. klasse ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkers skole-/idrettsnivå kan disse kvotene fravikes. 

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum Tennis kan både gutter og jenter søke. De vil vurderes ut i fra resultater og ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser.  

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i tennis

Søkers egenskaper og ferdigheter vil vurderes på inntakssamling, hospiteringer på NTG, samtaler eller observering under turneringer.
 

Resultater/prestasjonsnivå i tennis

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søker har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.