Hjem NTG Bærum Svømming Presentasjon Svømming NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Svømming NTG Bærum

Svømming ble en del av NTG i 1993. Kombinasjonen idrett/ skole sees på som svært viktig og er et prioritert satsningsområde fra Svømmeforbundets side.

Kort om Svømming

  • Oppfølgning av heltidsansatt trener
  • Utviklende treningsmiljø med god matching
  • Samarbeid med Gnist for ukentlig oppfølging av fysio mm
  • 20-25 timer trening på dagtid i ukedagene
  • Gode treningsfasiliteter NTG Svømming i Bærum legger til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og svømming på høyt nivå. Vårt tilbud er tilpasset kravene som settes til unge utøvere. Vi tar hvert år inn 4 nye svømmeelever hvor det ikke er noe fordeling ifht kjønn. 

NTG Svømming har hatt elever som har markert seg internasjonalt både i medalje i OL og Europamester og Verdensmester tittel, samt en rekke medaljer i EM junior og EM senior.


NTG svømming har som hovedmålsetning:

  • å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne bli best mulig
  • å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
  • å utvikle svømmere til å nå et høyt nasjonalt nivå, kvalifisere inn på landslag og komme inn i det internasjonale selskap

Vi tar inn de jentene og guttene vi mener er best egnet til å nå målsetningen vår.


Kostnader

Skolepenger

 Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 25.320 pr. elev i skoleåret 2019/2020.

Utvidet toppidrettstilbud

 Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling svømming et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 37.000.- pr. elev i skoleåret 2020/2021.

Dette inkluderer ukentlig oppfølging av utøverne hos samling i løpet av høst og vår, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetent trener, utstyr, hall leie, treneroppfølging på enkelte stevner, testbatterier, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp mm.

 

Gjennomføring

 For å nå de idrettslige målene vil tilbudet bli som følger:

I løpet av tre år skal utøverne trene for å nå gode resultater i nasjonal og internasjonal sammenheng. Treningen er bygget opp systematisk, holder høyeste kvalitet og er balansert i forhold til hver enkelt utøvers tilstand. Vi har et godt støtteapparat, med egen avtale hos Klinikk for Alle som 500m fra svømmehallen. Vi har et samarbeid med forskjellige svømmeklubber i nærområdet og med en rekke andre idretter ved skolen. Målet er at svømmerne etter videregående skal kunne fortsette med svømming på høyt nivå enten på landslag, i klubb eller gjennom videre utdanning, enten i Norge eller utlandet.

Utøverne skal utvikle bevissthet og kunnskap som er nødvendig for å kunne nå toppnivå gjennom kontinuerlig læring. Når det gjelder teoridelen av fordypningsfaget svømming, så blir det i første klasse fokusert på generell aktivitetslære, i andre klasse vektlegges svømme-teorien og i tredje skal det leveres en fordypningsoppgave.

Teknikkformidling er høyt prioritert, og utøverne skal ha systematisk progresjon hvert enkelt år, som skal resultere i å nå toppen nasjonalt og skape grunnlaget for en internasjonal karriere.

Dette skal dekke skoledelen og idrettsutgiftene i forbindelse med NTGs aktiviteter. 

Se mer info på "Info om svømmelinjen på NTG"