Hjem NTG Bærum Seiling Presentasjon Seiling NTG Bærum

Presentasjon Seiling NTG Bærum

NTG seiling holder til i Bærum og tar hvert år inn mellom 4-6 nye seilere. Tilbudet retter seg mot seilere som ønsker å kombinere seiling og skole på et høyt nivå.

NTG og Kongelig Norsk Seilforening - KNS, har et samarbeid om bruk av deres treningsfasiliteter på Ulabrand, på Bygdøy i Oslo.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 


Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling seiling et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr.34.000 pr. elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn- og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.


Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører tre seiløkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn- og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. Det vil være med lærer på minst en av vintersamlingene, med varighet over 10 dager.
 
Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Seiling er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet.
Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.
 
For skoleåret 2019/20 er seiling tildelt 4-6 plasser ved NTG Bærum som søkerne til seiling konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum seiling kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Prioriterte klasser

NTG følger de til enhver tid prioriterte ungdomsklasser til Norges Seilforbund. For skoleåret 2019/20 vil det bygge videre på de eksisterende klasser vi har ved avdeling seiling: Laser, WASZP og 29er.

Inntakskriterier
I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til seiling gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i seiling
 

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger og hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum seiling gjennomfører inntakssamling i mars/april 2020 om nødvendig. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.  
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG seiling kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars, og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).

 
Resultater/prestasjonsnivå seiling
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.
 
Eksempel: 

NM

1.-3. plass4.-6. plass7.-9. plass
6 poeng5 poeng4 poeng

Norgescup

1.-3. plass4.-6. plass7.-9. plass
6 poeng5 poeng4 poeng

Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.