Hjem NTG Bærum Håndball Presentasjon

Presentasjon

Håndball NTG Bærum

For skoleåret 2019/20 er det 18 elever i 1. klasse, 20 elever i 2. klasse, og 18 elever i 3. klasse.

Dette er fordelt ca. med halvparten jenter og gutter.

Vi har 7 trenere:

  • Kristian Kjelling, hovedtrener
  • Vegard Saua, trener jenter
  • Ole Jacob Borch, trener gutter
  • Marko Bontenbal, fysisk trener
  • Sindre Walstad, keeper trener
  • Sten Stockfleth, trenerressurs gutter
  • Aksel Horgen. trenerressurs jenterKostnader

Skolepenger


Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med håndballavdelingen et utvidet toppidrettstilbud.

Idrettsavgiften er på kr. 24.000 pr. elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer to samlinger, en i Norge og en i utlandet, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, fysisk treningsopplegg og opplæring innen fysisk trening. Arbeid med videoanalyse og egenutvikling også utenfor banen.

Gjennomføring


Vi har en styrke- en aguility- to håndballøkter per uke. Vi ønsker dialog med klubbene for best mulig å regulere belastningene til de enkelte utøvere.

Gruppesammensetning og inntakskriterier

Ved NTG Bærum håndball kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra ferdigheter i håndball og fysiske forutsetninger.