Hjem NTG Bærum Golf Presentasjon Golf NTG Bærum

Presentasjon Golf NTG Bærum

Høsten 1993 åpnet det seg nye muligheter for unge golfere da NTG for første gang tok inn 9 golfspillere. Vi er i skoleåret 2019/20 11 golf elever på NTG i Bærum. NTG er en viktig brikke i Norges Golfforbunds langtidsplan, NGF.

Kostnader 

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling golf et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 53.000 per elev i skoleåret 2019/20.

Dette inkluderer ca. 50 samlingsdøgn, losji, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, diverse utstyr, greenfee, treneroppfølging, testbatterier, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger mm.
 

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

I tillegg til golftreningen jobber vi hardt for å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg. Fysisk trening, personlig utvikling, kosthold og teoretisk kunnskap er deler som utøverne kontinuerlig utvikler for å bli bedre som golfspiller og som menneske.
 
I sommersesongen har vi golftrening på Bærum G.K., men vi bruker også mange andre anlegg i nærområdet. Vi har unike samarbeidsavtaler med Miklagard GK, Ballerud GK og Toppgolf. Om vinteren trener vi på Fornebu Indoor Golfcenter, men gjennomfører i tillegg mange dagssamlinger på andre anlegg. Med inntil 40-50 samlingsdøgn i inn- og utland som inkluderer 5-6 uker i andre land, kommer elevene til å bruke opp i mot 1.000 timer i året på sin idrett. Til tross for denne treningsmengden vil NTG golf påse at skolearbeidet blir gjennomført.
 
Utøverne vil jevnlig bli testet for å kontrollere treningsopplegget, fremgang, mål og motivasjon.
Det vil også bli avviklet kurs i kosthold, ernæring, fysiologi og golfteori, for bevisstgjøring av egen kropp og idrett.
 
Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til golf ved NTG bærum
 
For skoleåret 2019/20 er golf tildelt 5 plasser ved NTG Bærum som søkerne til golf konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan denne kvoten fravikes.

Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum golf kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Inntakskriterier
I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til golf gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i golf:

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på eventuelle inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum golf gjennomfører inntakssamling i mars/april 2018 om nødvendig. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG golf kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen). 

Resultater/prestasjonsnivå golf
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Resultat og prestasjoner skal primært dokumenteres fra baner og turneringer utenfor egen hjemmeklubb. Hcp skal ha regulerets ved turneringsspill. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.