Hjem NTG Bærum Bordtennis Presentasjon Bordtennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Bordtennis NTG Bærum

NTG Bordtennis

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr.

Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2019/20 på kr. 24.975,- 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling bordtennis et utvidet toppidrettstilbud.

Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 26.000 pr. elev for skoleåret 2019/20 og inkluderer ca.20-30 samlingsdøgn i inn og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, sparringpartners, nødvendig transport mellom skole og trening m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører 7 treningspass pr. uke i skoletiden hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 20 og 30 samlingsdøgn/konkurranser i inn og utland, og det avsettes tid til skolearbeid på alle reiser, enten med eller uten lærer.
 
Kombinasjonen skole/idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Det jobbes med en kultur der det er plass til enere og hvor helhetlig oppfølging av elev/utøver er i fokus.
 
Ved NTG Bærum bordtennis kan både gutter og jenter søke og de vurderes ut fra resultater, ferdigheter, potential og holdninger samt skoleresultater.

Inntakskriterier

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.