Hjem NTG Tromsø Mix-Sport NTG Tromsø Mix-Sport
Foto: KrisDev

NTG Tromsø Mix-Sport

Ønsker du å utvikle deg i grunnleggende basisferdigheter som er sentrale i alle idretter så er mix noe for deg!

NTG Mix i Tromsø legger til rette for at gutter og jenter i ulike idretter kan kombinere skole og idrett på høyt nivå. 

 

Målsetning

NTG Mix Tromsø har som målsetning:

• Å legge best mulig til rette for at utøvere i ulike idretter (der vi ikke tilbyr egen avdeling) skal kunne få en optimal treningshverdag.

• Å utvikle gode holdninger, rett mentalitet og kunnskap for å kunne bli en toppidrettsutøver.

• Å gi elevene/utøverne mulighet til å kvalifisere seg for høyere utdanning.

• Å utvikle basisferdigheter som er nødvendig for å nå et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i sin idrett.

 

Gjennomføring

Hos oss er målet at du skal få de verktøyene du trenger for å ta din egen utvikling videre når du er ferdig hos oss. Dette betyr at du ikke bare trener, men også får fordypet deg i teori om:

  • Treningsplanlegging
  • Kosthold
  • Mental trening
  • Skadeforebygging
  • Anti-doping

Vi har stor variasjon i treningen og jobber langsiktig i forhold til å utvikle utøveren til å tåle den treningsmengden og intensiteten som kreves på høyere seniornivå. Siden utøverne i hovedsak trener idrettsspesifikt i klubbregi, legger vi stor vekt på individuell tilpasning i NTGs treningsopplegg. Som utøver hos oss har du jevnlige samtaler med trener for å planlegge og evaluere treningen. 

Det avholdes 1 treningssamling i utlandet hvert skoleår som skal bidra til ytterligere nivåheving, samt å styrke tilhørighet til og lagfølelse i gruppa.


Fasiliteter

NTG Tromsø Mix trener hovedsakelig i Tromsøhallen og i Styrkelabben på Alfheim Stadion. Høst og vår bruker vi også andre treningsfasiliteter som for eksempel Valhall stadion, Charlottenlund, lysløypa og tufteparken i Bukta. 

Ved trening i Tromsøhallen blir elevene transportert fra hallen til skolen etter trening. 

Tromsø idrettslag driver kantine på Alfheim Stadion. Her har elevene mulighet til å kjøpe lunsj. Per i dag ligger prisen på ca kr 6000 fra august og frem til juli.   


Kostnader

Skolepenger

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Denne andelen er på kr. 25.320.- for skoleåret 2020/21. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG, i samarbeid med avdeling Mix, et utvidet toppidrettstilbud. For skoleåret 2020/21 er kostnaden ved mix-avdelingen i Tromsø kr 15. 500,- per skoleår. Dette inkluderer treningstimer utover obligatorisk timeplanfestet trening, treningssamling(reise, opphold og leie av treningsfasiliteter), hall-leie, utstyr, lisens til treningsdagbok, transport, tilgang til treningslabb og helhetlig oppfølging gjennom kompetente ansatte trenere på treningene og i konkurranser.

Spissa samlinger

Enkelte utøvere kan bli plukket ut på tiltak som NTG sentralt dekker. Dette er for eksempel spissa tiltak for utøvere som er langt fremme i sin idrett og vil ha godt av ekstra utfordringer. Dette dekkes som nevnt av NTG sentralt og tas ikke fra Mix sitt eget budsjett.