Hjem NTG Bærum Alpint Presentasjon alpint NTG Bærum
Foto:

Presentasjon alpint NTG Bærum

NTG startet som et rent alpingymnas i Bærum i 1981 og har en fantastisk tradisjon på å få frem alpinister i verdenstoppen

NTG startet som et rent alpingymnas i Bærum i 1981 og har en fantastisk tradisjon på å få frem alpinister i verdenstoppen. 3 olympiske mestere, 2 verdensmestere, 2 medaljevinnere i VM og OL og 16 forskjellige kjørere på pallen i World Cup har tidligere vært NTG-elever.

Tidligere NTG-utøvere på dagens landslag:

Kristin Lysdahl (WC-Bærum), Maren Skjøld (WC-LH), Maria Tviberg (WC-Geilo),Hannah Sæthereng (EC-LH), Bjørnar Neteland (WC-Geilo), Thomas Markegård (EC-Geilo), Fabian Wilkens Solheim (EC-Bærum, Bjørn Brudevoll (EC-Geilo), Peder Dahlum Eide (EC-Bærum), Henrik Røa (EC-Bærum).  

I Bærum har vi 15 ulike idretter hvor trenere og utøvere jobber tett sammen, og hvor kompetanseutvikling og felles treninger er en del av hverdagen. I tillegg er NTG-U samlokalisert med NTG, og dette gir oss en unik mulighet til å følge utviklingen over 6 år.

Vi samarbeider tett med NTG Geilo og NTG Lillehammer om ski samlinger, fartstrening, trenerutvikling, barmark, basistrening, FIS-renn, mesterskap, rekruttering og sponsorer. Det tette samarbeidet gir oss også en unik mulighet til å tilrettelegge individuell oppfølging av alle våre løpere.

NTG Bærum har en stor og høyt utdannet lærerstab med lang erfaring i å imøtekomme det som kreves for å kombinere toppidrett og skolegang. Det tilbys IF-timer (Idrettsfravær) 2 dager pr. uke hvor elevene kan innhente skolearbeid, samt at lærerne tilrettelegger for prøver og innleveringer fra samlinger.

Vi har et godt samarbeid med GNIST trening og helse.  Ved skade får våre elever time hos fysio umiddelbart med garanti innen 24 timer.

NTG Bærum har gode treningsfasiliteter på bygget og flotte anlegg i skolens nærhet. 


Våre timeplaner er tilrettelagt slik at elevene kan trene to treningsøkter per dag i skoletiden. Når elevene reser hjem ved 17-18 tiden, så er de ferdig med to økter, og kan bruke kvelden til hvile, skolearbeid og forberedelser innfor morgendagen.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2020/21 på kr. 25 320. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling alpint et utvidet toppidrettstilbud. 

Kostnad for utvidet toppidrettstilbud NTG Bærum Alpint

Kr 60.000,-

Som dekker:

 • lønn til 3 trenere
 • Alle bilkostnader for 2 minibusser (17 setere)
 • utstyr (porter etc.)
 • Hall leie 
 • felleskostnader i forbindelse med samlinger og renn (transport, og overnatting for trenere)
 • barmarkssamling, august Rena
 • klespakke alpint, NTG profileringstøy.
 • Treneroppfølging på alle treninger, skisamlinger og FIS-renn 

Dekker ikke 

 • kostnader ifm FIS renn (overnatting, mat, heiskort). ca. 50 renn. 
 • kostnader ifm skisamlinger (overnatting, mat, heiskort)
 • Personlig utstyr 

 Ca. 50 samlingsdøgn fordelt på Zermatt, Juvass og innendørshall. Estimert totalkostnad for samlinger – ca 45.000,-. 


Ekstra samlingsdøgn utover budsjett medfør egenandel.


Hvorfor starte ved NTG Bærum alpint?

 • Studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i R1 og R2, Fysikk1 og 2, Rettslære 1 og 2/Internasjonal Engelsk og Samfunnsfaglig Engelsk 1 og 2 og Samfunnsøkonomi 1 og 2 (se studietilbud)
 • Skoleklasser med elever fra flere idretter
 • Ekstra skoleoppfølging for elever med stort fravær
 • Fleksible timeplaner
 • Norges mest spennende tverrfaglig idrettsmiljø, med 15 forskjellige idretter, 30 høyt kvalifiserte trenere
 • Tett samarbeid med NTG Geilo og NTG Lillehammer
 • I perioder mulighet til skolesamarbeid med Geilo og Lillehammer
 • Landsdekkende linje hvor elever fra hele Norge kan søke
 • Det er mulig å søke inn i 2. og 3. klasse


Trenere/sportslig støtteapparat

NTG Bærum satser på topp kvalifiserte trenere som både har erfaring og er sultne på å bringe nye norske alpinister til verdenstoppen. Trenerteamet består av:

 • Sverre Melbye Hovedtrener. Tidligere landslagsløper (en av få som har kjørt WC i alle disipliner), lang trenererfaring fra USA på landslag samt College, trener på NTG siden 2012. 
 • Andrej Jermann. 15 år som World-Cup løper med 4 pallplasser hvorav 2 seire. Deltatt i 3 OL Tidligere Ass.landslagstrener WC/Slovenia 


Rekruttering

 • I forbindelse med det utvidede Toppidrettstilbudet gjennomfører vi intervju med hver kandidat hvor bl.a følgende punkter blir vektlagt:
 • Målsetting for å starte på NTG Bærum
 • Treningskapasitet
 • Holdninger
 • Resultater
 • Testresultater (vedlegges søknad)

Her finner du informasjon om vår søknadsprosess

NTG Bærum alpint