Hjem NTG Tromsø

NTG Tromsø

I Tromsø startet NTG eventyret høsten 2008

Det var 33 elever som startet ved skolen første skoleåret, elevene tilhørte i hovedsak fotball, svømming og ski. Høsten 2018 feiret skolen 10 års jubileum. Dette året utvidet vi til to paralleller, og har nå elever innen seks ulike hovedidretter samt en mixgruppe. Flere store idrettsprofiler har gått på skolen, blant annet Silje Theodorsen, Susann Bjørnsen, Runar Espejord og Mikael Nore Ingebrigtsen,

Måten å jobbe frem disse talentene på danner fortsatt basen i vår filosofi – NTG-modellen- med helhetlig og individuell oppfølging på trening og skole, og et nært samarbeid med lærer og trener.


Idretter

På NTG Tromsø er både sommer- og vinteridretter representert. Vi har 6 hovedidrett, 2 vinteridretter og 4 sommeridretter, både lag- og individuelle. Variasjonen av idretter og opp til 130 ambisiøse og motiverte elever, danner utgangspunktet for en skole med et spennende lærings- og idrettsmiljø, der elevene får følge sin drøm om toppidretten.
Dere kan lese mer om hver enkelt idrett under hovedmenyen.


Lokaler og fasiliteter

NTG Tromsø ble etabler på Alfheim stadion høsten 2008, og er fortsatt på samme område. Området på Alfheim har utviklet seg til et kraftsenter for toppidrett. Her har vi for utenom selve stadion også ny topp moderne treningslab. Treningslaben brukes daglig av våre elever og er i hovedsak rettet mot basis- og styrketrening. Denne treningen er planlagt og utarbeidet av landets fremste eksperter på styrke- og basistrening.

Lokalene ligger nært til Templarheimen, Tromsøhallen og Fløyabanen. Med gode fasiliteter for samtlige av våre idretter.

Vi har store og lyse nyoppussete klasserom med moderne tekniske fasiliteter. Elevene har mulighet å kjøpe lunsj fra en kantine drevet av TIL på Alfheim. Dette koster 6000 kr i året og inkluderer smøring av matpakke. Mange elever og lærere benytter seg av dette tilbudet.


Lærere og trenere

Lærerne og trenerne på NTG Tromsø har alle spisskompetanse i å utvikle våre elever både faglig og idrettslig. Vi jobber sammen om vår filosofi som ligger i NTG-modellen. Det betyr at alle våre elever vil få en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging av lærerne og trenerne sine i skolefagene og i idretten. Det er elevene totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen og at elevene får utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og i idrett.

På NTG Tromsø meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Et område vi er opptatt av er å ivareta elevens psykososiale arbeidsmiljø. Dette er viktig for oss, ikke minst med tanke på at mange av våre elever er hybelboere med lang avstand til familie og sitt opprinnelige nærmiljø. NTG har utarbeidet en hybelhåndbok for å hjelpe de som flytter på hybel. Denne får elevene når de begynner på NTG. Vi har ekstra fokus på hybelboerne og har minst en gang i måneden hybelmiddag.

Mange av våre elever reiser mye med idretten sin, NTG Tromsø har et eget skoleoppfølgingstilbud når du har hatt fravær i forbindelse med treningssamlinger, idrettsrelatert fravær og/eller sykdom. På lengre samlinger er det alltid med lærer.

Det legges opp til 2 ukentlige lekseøkter tirsdager og torsdager. Alle fag er representert. Du får hjelp til å ta igjen undervisning og lærestoff som er gjennomgått mens du var borte, og jobbe deg frampå.


IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 Education med Teams i undervisningen. Dette er gode og framtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett. Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsoft sine programmer.

Det er satt opp trådløst nett i alle klasserom og grupperom. Fra og med høsten 2020 vil alle våre elever på VG1 få utdelt ny Ipad med tastatur, denne erstatter skole PC. I forbindelse med utdeling av Ipad, skrives en kontrakt med NTG om ansvar og bruk av denne. Alle elever som starter på VGS har rett på et utstyrsstipend gjennom Lånekassen, uavhengig av foresattes inntekt. Dette utgjør p.t. 2326 kroner per skoleår for våre elever som har studiespesialisering med toppidrett. Vi fakturerer hver elev på VG1 med 1000 kroner per skoleår, som er ment å dekke deler av Ipaden. Når eleven er ferdig hos oss etter VG3, får de Ipaden til odel og eie.

Elevenes presentasjon av NTG Tromsø