Hjem Ofte stilte spørsmål om NTG Ungdomsskole Bodø (NTG-U)

Ofte stilte spørsmål om NTG Ungdomsskole Bodø (NTG-U)

Her finner du svarene

1. Hva slags skole er NTG-U?

NTG-U Bodø er en ungdomsskole for elever som elsker å drive med idrett og fysisk aktivitet! På skolen har du en økt med fysisk aktivitet hver dag. Treningen er variert og vi jobber mye med ferdigheter som styrke, utholdenhet, spenst og andre basisferdigheter. 

Stikkord for NTG-U er lærelyst og idrettsglede. Et av våre mål er at du skal ”lære å trene”. Vårt motto er hardt arbeid med et smil

På skolen møter du en variert aktivitetshverdag, og du får trene på idretter som bl.a. fotball, håndball, klatring, svømming, turn og orientering. 

Heldagsskole
NTG-U er en såkalt heldagsskole. Vi kaller organiseringen og innholdet i vårt skoletilbud for NTG-modellen.

I tillegg til skole og trening legger vi opp til to spisepauser samt leksehjelp underveis og mot slutten av hver skoledag. Det vil si at du gjør ferdig alt av lekser på skolen, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før eller etter trening i klubben din. 

Fokus på holdninger
NTG-U Bodø er en verdistyrt skole. Hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE, GLEDE OG RESPEKT.

Med utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget og å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid. Vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.

2. Hvem kan søke om å gå på NTG-U?

Alle jenter og gutter som går i 7. klasse kan søke om å gå på NTG-U, uavhengig av hvilken idrett du driver med.

Vi har imidlertid noen forventninger til deg som søker. Du må:

  • være motivert for å jobbe strukturert og fokusert med både skole- og treningsarbeidet
  • bidra til å skape et godt og positivt miljø på skolen
  • bidra til å gjøre menneskene rundt deg gode

Og ikke minst; du må like å trene mye og glede deg til trening selv om det regner sidelengs i november!

3. Hvordan foregår treningen ved NTG-U?

På NTG-U har du trening/aktivitet hver dag.

Treningen er variert og det er faktisk ikke alltid vi kaller det trening heller. Noen ganger er det rett og slett lek og bevegelsesglede. Vi klatrer i trær, vi balanserer på line, vi leker med ball, vi danser, variasjonen er uendelig og preges av årstider, vær og tilgjengelighet. Andre ganger trenes det mer idrettsspesifikt, og du får holde på med flere idretter gjennom et helt skoleår. Vi har også interne konkurranser der elevene konkurrerer mot hverandre i forskjellige øvelser. Poenget er at våre elever blir kjent med et bredt utvalg av idretter og aktiviteter. 

Se Youtube-filmen fra treningen på NTG-U i Bærum

 
4. Hva slags fag har man på NTG-U?

Ved NTG-U Bodø har du de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen. Som valgfag tilbyr skolen; «Natur, miljø og friluftsliv» og «Fysisk aktivitet og helse». Dette velges av elevene i starten av skoleåret

Som 2. fremmedspråk får du tysk og vi har, som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

Eksempel på timeplan:


5. Er NTG-U med i nasjonale prøver? 

Ja, NTG-U er med i nasjonale prøver, og skolene ligger jevnt høyt på disse statistikkene.
 

6. Hvem er lærere og trenere ved skolen?

På ungdomsskolen møter du kompetente og nyskapende ansatte. Flere av lærerne er også trenere i såkalte kombinasjonsstillinger. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen. I flere fag vil det være to eller flere lærere i klassen.

Nye lærerstillinger legges ut om våren i etableringsårene.

7. Hvor mange elever kommer inn? 

På NTG-U Bodø har vi plass til 32 elever per klasse. Skoleåret 2018/2019 har vi en 8. klasse (gutter og jenter født i 2005).

I skoleåret 2019/2020 har vi både 8. og 9. klasse, mens vi i 2020/2021 har en fullt utbygd ungdomsskole med plass til 96 elever.

8. Hvordan søker man om inntak til NTG-U Bodø?

 
Søknadsfristen for NTG-U er 1. april hvert år.

Søknadsskjemaet blir vanligvis lagt ut på våre hjemmesider i november/desember. Når fristen går ut, fjernes søknadsskjemaet fra sidene frem til det igjen legges ut neste november/desember.


9. Hvordan bestemmes det hvem av søkerne som kommer inn?

Siden man ikke har noen karakterer å gå etter i 7. klasse, vil alle som søker bli innkalt til inntaksprøver. Vi praktiserer ikke ”først til mølla prinsippet”.

Inntaket vil være basert på et sett med øvelser som vil bli vurdert av trenere ved skolen. Vi tester koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet og inntaket baserer seg resultatet av disse testene.

Du kan se hvordan disse testene foregår her

10. Kan man søke om opptak til 9. og 10. trinn, dersom man har gått på en annen ungdomsskole i 8. trinn?

Ja, dersom det blir ledige plasser (om noen slutter/flytter) kan du søke om opptak til 9. eller 10. trinn. Dersom det blir flere søkere enn man har plass til, vil det bli gjennomført inntaksprøver (se over).

 

11. Må man betale en egenandel for å få på skolen?

Siden NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole med 85% statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen er kr. 23.000 for skoleåret 2019-2020.

Skoleavgiften vil dekke undervisning, trening hver dag i skoletiden, lærerstyrt leksehjelp og utstyrspakke (bekledning).
 

12. Hvordan bor elevene på NTG-U? 

NTG-U er en skole for ungdom mellom 13 og 15 år som bor i Bodø. Elevene på skolen vil derfor naturlig nok bo hjemme hos sine foreldre/foresatte.

 
Om stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG)

NTG er en ideell stiftelse, etablert i 1981. Stiftelsen NTG eier og driver i dag 8 ikke-kommersielle friskoler. NTG startet opp ungdomsskole i Bodø i 2018 og skolen er en av
NTG´s fem ungdomsskoler.
      

Egenandelen benyttes til å sikre kvalitet i trenings- og læringstilbudet. Det vil si at alt overskudd på skolene kommer elevene til gode.

Har du flere spørsmål om NTG-U Bodø, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø, på mail anette.nybo@ntg.no eller mobil 900 81 718. 

Les mer på www.ntg.no