Hjem NTG Bodø Ofte stilte spørsmål om NTG Bodø

Ofte stilte spørsmål om NTG Bodø

.

1. Hva slags idretter tilbyr NTG Bodø? 

NTG Bodø tilbyr idrettene fotball for jenter og gutter, og håndball for jenter og gutter. Les alt om NTG Bodø Fotball og NTG Bodø Håndball.

MERK! Dersom du bor i Bodø eller Salten og driver med en annen idrett som du ønsker å satse på, ta kontakt med sportssjef Anette Nybø for et møte. Vi har mulighet for å skreddersy et opplegg i samarbeid med klubben din. 

2. Må jeg spille for en bestemt klubb for å gå på NTG?

Det er åpent for alle å søke seg inn på NTG Bodø. Vi vil hjelpe deg som er tilflytter å finne lokal klubb å spille for. Skolen har inngått samarbeidsavtaler med de lokale fotball- og håndballklubbene FK Bodø/Glimt, IK Grand Bodø, Bodø Håndballklubb (BHK) og IK Junkeren. Trenerne ved våre avdelinger er tilknyttet disse klubbene.

FK Bodø Glimt har en kvote for spillere i sine tropper de kan innstille til vedtak (les mer her). I de andre idrettene er det ingen slik kvote.

FK Bodø/Glimt Bodø spiller i Eliteserien, BHK og Grand Bodø spiller i allnorsk 1. divisjon mens IK Junkeren holder til i allnorsk 2. divisjon.

3. Hva slags skole er NTG?

NTG er en videregående skole for ungdom som ønsker å kombinere idrett og skole på høyt nivå. På NTG har vi fokus på individuell og helhetlig oppfølging av den enkelte utøver/elev innenfor både idrett og skole. Hos oss møter du dedikerte lærere og gode trenere som har fokus på din utvikling, gode holdninger og et trygt skolemiljø. Vi legger stor vekt på at du som elev tar del i planleggingen av din egen skole- og treningshverdag. For å få dette optimalt, er vi avhengig av et tett samspill med deg som elev, dine foresatte og trenerne i klubben din.

NTG er en verdistyrt skole. Hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE - GLEDE - RESPEKTMed utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget, å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid, og vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.

 Som elev på NTG kan du forvente å få:

  • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.

4. Hvor mange elever kommer inn fra hver idrett? 

Vi har plass til opptil 32 elever på hvert inntak til VG1. Skoleåret 2019/2020 har vi totalt 60 elever. Hvor mange vi tar inn fra hver idrett og gutt/jente gjøres etter en totalvurdering. Det er hovedtrener i idretten som innstiller elever til skolen ut i fra hver idretts idrettreglement. Les mer på idrettenes egne sider.

5. Hvem er lærere og trenere på NTG Bodø? 

På NTG møter du dedikerte lærere med god kompetanse innenfor sitt fagfelt. Les om alle våre lærere her.

Ved å klikke deg inn på idrettenes egne sider får du en presentasjon av våre trenere.

6. Hvor foregår treningen ved NTG?

Den idrettsspesifikke treningen vil i all hovedsak foregå på kunstgress for fotball og på parkettgulv for håndball i Bodø Spektrum (Nordlandshallen og Bodøhallen). Ressurstrening (styrke, hurtighet mm.) vil foregå i styrkerom og andre steder som egner seg. Teoriundervisning i idrett vil foregå i skolens lokaler.


7. Drar man på treningsleir med NTG?

Ja, som elev på NTG får du dra på treningsleir med skolen. Vi sikter mot å besøke steder som gir oss ny kunnskap om idretten vi driver med, god matching og inspirasjon til videre satsing som idrettsutøver.

8. Hvordan søker man om inntak til NTG Bodø?

Søknadsfristen for NTG er 1. mars hvert år.

Her kan du lese inntaksreglementet ved NTG Bodø: Håndball og Fotball

9. Må man søke om opptak til 2. og 3. trinn når man har kommet inn på NTG?

Nei, har du kommet inn hos oss har du krav på å gå her i tre skoleår (dette forutsetter selvsagt at du følger skolens regler og retningslinjer).

 

10. Kan man søke om opptak til 2. klasse, dersom man har gått på en annen videregående skole i 1. klasse?

Ja, dersom det blir ledige plasser (om noen slutter) kan du søke om opptak til VG2. Lurer du på noe rundt dette, ta kontakt med oss.

11. Hva slags fag har man på NTG?

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

NTG Bodø tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, i tillegg til faget toppidrett på alle trinn, med egne læreplaner for de ulike idrettene. Faget omhandler treningsplanlegging, basis-/styrketrening og idrettsspesifikk trening (fotball/håndball).


12. Hvor i Bodø ligger NTG?

NTG Bodø har sine skolelokaler på Aspmyra Stadion (Aspmyra Vest, Fridtjof Nansens vei 5, i 2. etg over Bunnpris).

   

13. Hva koster det å gå på NTG?

Alle elever som går på NTG betaler en skoleavgift og en idrettsavgift.

Skoleavgift NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. 


Idrettsavgift
Inkluderer treningstimer, trenerlønn, treningsleir, transport, utstyr, helhetlig oppfølging via treningsdagbok, utviklingstrapp, kapasitetsprofil, ekstra ressurs skole/undervisning m.fl. (kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert).


Her ser du hva det koster for å gå på de ulike idrettene i Bodø
.

14. Får man hjelp til å finne hybel hvis man flytter til Bodø? 

Vi på NTG Bodø vil vi formidle alle tilflyttende elevers behov for hybel. Vi vil ha god hybeloppfølging i form av hybelbesøk og egne hybelkvelder, og tilbyr alle nye elever og foreldre kurs innen idrettsernæring.

15. Som elev ved NTG, har jeg krav på samme stønadsordninger (lån/stipend) som ved en offentlig skole?

Alle elever som går på offentlig eller privat videregående skole i Norge har mulighet å søke stipend fra Lånekassen. Merk deg at NTG har studiespesialiserende linje, ikke idrettsfag, når du skal se på de ulike satsene.


Alle elever som går på en privat videregående skole der man betaler skolepenger, kan i tillegg søke lån fra lånekassen. Les alt om dette på hjemmesidene til Lånekassen.

 

Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG) driver videregående- og ungdomsskoler i Bærum, Geilo, Lillehammer, Kongsvinger og Tromsø. Siden oppstarten i 1981 har elever fra våre skoler bidratt til at Norge har tatt over 400 OL- og VM medaljer. 

NTG Ungdomsskole (NTG-U) er for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole, i et miljø som ivaretar idrettsglede og et godt læringsmiljø. NTG Videregående skole (NTG) er for elever som ønsker å satse innen sin idrett. Vårt mål er at elevene skal ha de beste forutsetninger til å vinne nasjonale og internasjonale medaljer og samtidig kvalifisere seg til høyere utdanning. 

NTG er en ideell stiftelse, etablert i 1981. Stiftelsen NTG eier og driver i dag 9 ikke-kommersielle friskoler

Våre skoler er styrt av verdiene Vilje, Glede og Respekt. 

Har du flere spørsmål om NTG Bodø, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no 

NTG - GOD ALENE. BEST SAMMEN!