Hjem NTG-U Asker

NTG-U Asker

NTG har som kjent fått innvilget søknaden om etablering av ungdomsskole i Asker. Planen har hele tiden vært å starte opp høsten 2019 med to 8. klasser.

NTG har benyttet Moment Eiendom som bistand i arbeidet med å finne egnede lokaler, og vi har sammen vurdert mange ulike alternativer. NTG sitt førstevalg var å etablere en skole i den nye ishallen i samarbeid med Frisk/Asker. Asker Kommune ønsket imidlertid ikke å prosjektere et skolebygg i ishallen. I samråd med Asker Kommune ble sidebygget i den planlagte sykkelvelodromen valgt ut som best egnet lokasjon for skolen. Her er det nærhet til treningsanlegg og offentlig kommunikasjon.

Velodromen vil ikke stå klar før tidligst i 2021-2022. Det innebar et behov for midlertidige lokaler i en overgangsperiode.

Asker Kommune anbefalte 6. september 2018 at NTG valgte Føyka som sted for midlertidige lokaler. NTG var enig i denne løsningen. NTG gikk i dialog med Asker Skiklubb og sammen skisserte vi hvordan NTG-U Asker kan få innpass i skiklubben sine lokaler med virkning fra 1. august 2019. Utfordringen har vært at kommunen må gi godkjennelse for at lokalene kan benyttes som skole. NTG har fra første stund vært tydelige på at alle godkjenninger måtte være på plass innen 31. desember 2018. Dette for å sikre en kvalitativt god oppstart med klargjøring av lokaler, ansettelser og elevrekruttering.

Pr. dags dato foreligger det ingen godkjenning av de midlertidige lokalene.

På bakgrunn av dette vil NTG ikke starte opp i Asker høsten 2019. Vi vil nå tilstrebe å etablere NTG-U Asker slik at dette sammenfaller med ferdigstillelse av sidebygget til sykkelvelodromen.

Denne beslutningen er forankret i stiftelsen sitt styre.