Hjem "NTG: a stepping-stone for national teams and professional sports"
Foto: Sunniva Halvorsen

"NTG: a stepping-stone for national teams and professional sports"

Det er tid for valg av skole for landets 15-åringer.

Skrevet av Øyvind Eide, Sportsdirektør for NTG-U

For de som driver med idrett er de neste tre årene kanskje den viktigste perioden i en utøvers liv, der grunnmuren for å drive toppidrett blir lagt. NTG har som visjon, å være det naturlige valget for ungdom som ønsker å nå toppidretten. Denne presentasjonen av våre skoler vil gi deg et godt hint om hvorfor. 

Tittelen beskriver NTG og er hentet fra Hedda Berntsen og Elsa Kristiansens studie fra 2018 om toppidrettslinjer i Norge (Berntsen, Lemyre & Røe, 2014). Studien slår fast at NTG er det mest suksessfulle toppidrettsgymnaset i Norge. Bare i 2018 har nåværende og tidligere elever fra NTG vunnet totalt 10 medaljer i VM, 26 medaljer i junior-VM, hatt 48 pallplasseringer i World Cup og tatt 14 medaljer under OL. Totalt har tidligere eller nåværende elever ved NTG tatt 186 medaljer i VM, 262 medaljer i junior-VM, 77 medaljer i OL og 943 pallplasseringer i World Cup.  

En rapport skrevet av Forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett, etter forespørsel fra Olympiatoppens utviklingsavdeling, hevder at (Berntsen, Lemyre & Røe, 2014):

"Norges toppidrettsgymnas er det dominerende toppidrettsgymnaset i Norge".

Totalt er 33 medaljører uteksaminert fra Norges toppidrettsgymnas i perioden rapporten har kartlagt. Av utøverne med medaljer som er med i denne kartleggingen, kommer 34 utøvere fra andre toppidrettsgymnas. NTG alene leverer altså like mange medaljører til idretten som det alle de andre toppidrettsgymnasene i landet gjør tilsammen (Berntsen, Lemyre & Røe, 2014). Det kan se ut til at det beste en ung og ambisiøs idrettsutøver kan gjøre for sin karriere, er å starte på NTG. 

For kort tid siden lå Norge på en 5. plass totalt i verden om vi ser på sommer-OL og vinter-OL under ett. I de to foregående vinter-OL hadde 25-30 % av de norske OL-troppene NTG-bakgrunn (Berntsen & Kristiansen, 2018). NTG har seks videregående skoler. Dette utgjør 17,7 % av landets toppidrettsgymnas. Disse seks skolene leverer altså nesten 1/3 av troppen til den 5. beste idrettsnasjonen i verden. Dette er helt unike tall. Og skal vi tro disse undersøkelsene, så har NTG hatt - og har - en helt særegen rolle i utviklingen av norsk idrettsungdom.  

Så, hva er hemmeligheten?

Som det nærmeste man kommer en medaljegarantist, vil vi gjerne dele noen hemmeligheter:

1. Individuell og helhetlig oppfølging 

  • Vi har heltidsansatte trenere som følger utøverne tett med treningsdagbøker, utviklingsplaner og som er med på samlinger. 

2. Rekruttering

  • Vi jobber hardt for å rekruttere de beste utøverne i deres respektive idretter. NTG skal være det naturlige valget for de beste idrettsungdommene i landet. Ikke bare rekrutterer vi de beste utøverne slik at vi sikrer at nivået er høyt til en hver tid, men vi rekrutterer også de beste trenerne. Det stilles store krav til NTG-treneren. Vi jobber hardt for å utvikle trenerne våre, men vi rekrutterer også de beste på markedet. 

3. Internasjonale referanser

  • Vi tar med utøvere på samlinger til utlandet for at de skal få jevnlige drypp av internasjonale referanser i sin idrett. Skal man utvikle seg, må man se hvor nivået ligger internasjonalt. Vi sender også med lærer på samling, så utøverne ikke skal havne bakpå med skolen. 

4. Lang erfaring og spisskompetanse på utvikling av unge utøvere 

  • NTG har 38 års erfaring med å utvikle unge utøvere, og skolen kan således kalle seg ekspert på området med den statistikken vi produserer. Trening i denne alderen må ta hensyn til klubbhverdag, alder, vekstsoner og hormonell utvikling. Dette er utrolig viktige år da man legger mye av grunnlaget for fremtidig toppidrettssatsing, i denne perioden.

NTGs målsetting er at våre elever tar medalje nasjonalt og internasjonalt. Per nå tar 2/3 av alle NTG-elever medaljer. Igjen... Det kan altså se ut til at det beste en ung og ambisiøs idrettsutøver kan gjøre for sin karriere er å starte på NTG. Det kan være at NTG er det nærmeste man kommer en garanti for å bli toppidrettsutøver. Det er noe å ta med seg inn i prosessen med valg av skole. 


Referanser:

1. Berntsen, H.Lemyre, P.-N., & Røe, L. (2014). Fra klubb til verdenstopp [From sport clubs to elite sports]Oslo, NorwayNorwegian School of Sport Sciences.

2. Hedda Berntsen & Elsa Kristiansen (2018) Perceptions of need-support when “having fun” meets “working hard” mentalities in the elite sport school context, Sports Coaching Review, DOI: 10.1080/21640629.2018.1525862