Hjem NTG Kongsvinger spredd ut over hele Europa!
Foto:

NTG Kongsvinger spredd ut over hele Europa!

Lærerne på skolen er med på turer og gjør at elevene får fulgt opp teorifag samtidig som de er på treningsleir

Når idrettene ved NTG Kongsvinger er på samling er et team med lærere alltid med sammen med trenerne. Det gjennomføres skole i 3 x 45 minutter hver dag, seks dager i uka. Elevene har fått med seg arbeidsoppgaver fra sine faglærere, noe som oftest skal resultere i en innlevering eller framføring. Elevene jobber selvstendig og bestemmer selv i hvilken rekkefølge de vil gjøre oppgavene. Lærernes jobb blir å sørge for gode rammebetingelser slik at fokus er på skolearbeid. De vil også drive faglig veiledning. Er det fag utenfor lærernes kompetanseområde vil de formidle spørsmål fra elevene til den rette faglærer.

Det er viktig at internett fungerer godt der idrettene har treningsleir. Da kan lærerne til en viss grad legge opp til faglig framgang i løpet av leiren med f. eks. omvendt undervisning.
 
Idrettene er flinke til å koordinere tidspunktet for treningssamling. I uke 46 er det nå bare ca. 30 elever igjen på skolen i Kongsvinger. Derfor gjennomfører vi også samlingstimeplan på skolen. Vi bruker et par klasserom og elevene jobber selvstendig med oppgaver under tilsyn av en lærer.

Flest på Kypros

Fotballelevene ved NTG Kongsvinger er for tiden på samling i Kyrenia på Nord-Kypros. Her samarbeider 59 elever og ni voksne om å gjennomføre dagene med trening og skole på en god måte. I år har fotballgruppa, som er den største gruppa på NTG Kongsvinger, med seg så mange fire kontaktlærere. 

- Å være så mange lærere på samling er en stor fordel, både for elevene og for oss, sier Trond Mæhlum, som underviser i engelsk. Til sammen dekker vi svært mange fag, slik at elevene kan få hjelp av en faglærer i nesten alle undervisningsfagene. 


Med så mange lærere på samling, har vi også  kunnet være fleksible til å kunne gjøre andre ting. Vi har gjennomført prøver både i norsk, historie og matematikk. Bent Halvorsen, faglærer i matematikk og naturfag er formøyd:

– Dette har gått smertefritt! Tilbakemeldinger fra elevene har også vært positive. Flere har sagt at det er fint å kunne få hjelp i mange fag, og at de nå har mulighet til å få gjort arbeidet mer effektivt.

Syklistene våre er i Belgia, mens håndballspillerne er i Polen. Hver av disse gruppene har med seg to lærere på tur. Også her har det blitt jobbet veldig godt!