Hjem NTG Bodø Fotball NTG Bodø Fotball

NTG Bodø Fotball

NTG Bodø tar inn totalt 32 elever til VG1 skoleåret 2019/20. Klassen består av både håndball- og fotballspillere, jenter og gutter.

Målsetning

- å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne nå toppfotballspill

- å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning

- å utvikle spillere til A-landslag, ungdomslandslag, Tippeliga, Toppserie og for spill i gode utenlandske klubber

- å utvikle fotballen i Nord-Norge. 

Gjennomføring

På NTG Bodø Fotball gjennomføres det fire treningsøkter pr. uke på dagtid.Det legges stor vekt på rolletrening med individuell tilpasning.

Treningen består av to-tre tekniske fotballøkter per uke, i tillegg til fysisk/skadeforebyggende trening. I tillegg har elevene en teoritimer i Toppidrett ukentlig.

Elevene som går på NTG Bodø Fotball trener hovedsakelig med IK Grand Bodø (jenter/dame) og FK Bodø/Glimt (akademiet) på kveldstid, og trenerne på NTG Bodø Fotball er en del av trenerteamet på klubblagene. Dette gjør at våre trenere til enhver tid har oversikt over elevens belastning og utvikling. 

·      Prøver, heldagsprøver legges når det passer for elever med mye fravær grunnet reising med klubb eller landslag

·      IF-timer to dager i uke; ekstraundervisning for elever med mye idrettsfravær.

·      Fire kvalitetsøkter i uke + en teori (utdanning som fotballspillere) (to fysiske og to fotball + en teori)

·      Gode klasser, gode karakterer, godt læringsmiljø. 

Treningsmengden blir tilpasset individuelt i samråd med spiller og klubb. Vårt trenerteam har bred erfaring fra toppfotball generelt og spillerutvikling spesielt. Treningsgruppene består av motiverte og målrettede spillere. 

Ved en eventuelt hybelsituasjon vil skolen hjelpe med å formidle kontakt med hybelutleiere. Et nært samarbeid mellom lærere og trenere sørger for individuell oppfølging også knyttet til skolearbeidet. 


Fasiliteter

NTG Bodø Fotball trener på Aspmyra Stadion og på Aspmyra kunstgress (begge banene ligger rett ved NTGs lokaler), samt i Nordlandshallen, ca. 10 minutters gange fra skolen. NTGs lokaler ligger på Aspmyra Stadion. Fysisk trening foregår på Aspmyra Stadion og på lokalt treningssenter. 
 

Kostnader

Skolepenger

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Denne andelen er på kr. 24.975.- for skoleåret 2019/20.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdelingen håndball et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 21.000.- per elev for skoleåret 2019/20. Det utvidede toppidrettstilbudet innebærer en helhetlig oppfølging, oppfølging på kveldstreninger, oppfølging på konkurranser og samlinger med NTG i inn- og utland. 

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!
   

KOSTNADER

Alle elever som går på NTG betaler en skoleavgift og en idrettsavgift.

Skoleavgift Dekker alt som har med skolefagene å gjøre. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte (15 %). Skoleavgiften ved NTG er for skoleåret 2019/20 kr. 24.975.

Idrettsavgift Dette inkluderer alt som har med idretten å gjøre; treningstimer, trenerlønn, utstyr, treningsleir, helhetlig oppfølging via treningsdagbok og kapasitetsprofil, ekstra ressurs skole/undervisning (kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert). Se idrettsavgiften for de ulike idrettene/skolene her.

LOKALER

NTG Bodø holder til i nyoppussede lokaler i Aspmyra Stadion (Vest). Skolen er samlokalisert med NTG-U, vår ungdomsskole.

HYBELOPPFØLGING

Vi på NTG Bodø vil vi formidle alle tilflyttende elevers behov for hybel. Vi vil ha god hybeloppfølging i form av hybelbesøk og egne hybelkvelder.

 

LÅN/STIPEND

Alle elever som tar videregående skole i Norge har mulighet å søke stipend og lån. Dette gjelder også elever som går på NTG. Les alt om dette hos Statens lånekasse. Alle elever som går på en privat videregående skole der man betaler skolepenger, kan i tillegg søke lån fra lånekassen. Les mer om dette her

Har du flere spørsmål om NTG Bodø Fotball, ta kontakt med sportssjef Anette Nybø mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no

 

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!