Hjem NTG Bergen NTG Bergen

NTG Bergen

NTG Bergen startet høsten 2021 sterkt ønsket fra idrettsmiljøene i byen.

NTG har siden starten i 1981 jobbet etter en filosofi om helhetlig og individuell oppfølging på trening og skole. Modellen tar utgangspunkt i et tett samarbeid mellom trener og lærer slik at totalbelastningen for hver elev blir optimal.

Idretter

NTG Bergen har skoleåret 2021/2022 følgende idrettstilbud:

Basketball

Fotball

Håndball

Tennis

Vektløfting

Fra 2022/2023 legges følgende til:

Sykling

Golf

MIX(øvrige godkjente sporter)

NTG Bergen er også godkjent for orientering, turn, friidrett, innebandy, motorsport, skøyter og e-sport. Kan tilbys hvis vi har ledige plasser.

Mange idrettsengasjerte ungdommer danner utgangspunktet for en skole med et særdeles spennende idretts- og læringsmiljø. Skolen har startet en klasse på VG1 høsten 2021 og planlegger to VG1 klasser fra høsten 2022. Ved fullt utbygd skole har vi plass til 288 elever.

Som utøver på NTG får du trene i et utviklings- og mestringsorientert miljø med dyktige og engasjerte trenere. Vi er opptatt av å utvikle ansvarsbevisste utøvere som ønsker å ta tak i egen utvikling. For å få til dette er vi avhengige av et tett samspill med elevene, deres foresatte og lokale idrettsmiljø.

NTGs overordnede mål er å bidra til at elevene utvikler seg til å ta medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønsket høyere utdanning og utvikler gode holdninger.

Lærere og trenere

Lærerne og trenerne på NTG Bergen samarbeider kontinuerlig for å gi elevene en trygg og helhetlig oppfølging og tilrettelegging både skolemessig og idrettslig. Hver elev arbeider tett med sin kontaktlærer og kontakttrener for å oppnå best mulige resultater.

Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen. Kontakttrenere følger opp sine elever på konkurranser og treninger i samarbeid med klubb- og landslagstrenere.

NTG Bergen har et eget skoleoppfølgingstilbud for elever med idrettsrelatert fravær. 

Kostnader

Alle elever som går på NTG betaler en skoleavgift og en idrettsavgift.

Skoleavgift

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2022-2023 på kr. 24.735.-

Søskenrabatt

For å sikre likhet mellom våre skoler er følgende søskenrabatt gjeldende for våre elever fra og med inntaket til skoleåret 2022-2023:

Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.

Idrettsavgift

Inkluderer treningstimer, trenerlønn, treningsleir, transport, utstyr, helhetlig oppfølging via treningsdagbok, utviklingstrapp, kapasitetsprofil, ekstra ressurs skole/undervisning m.fl. (kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert).

Idrettsavgift for skoleåret 2022-2023:

Fotball 22.000.-

Håndball 22.000.-

Basketball 22.000.-

Tennis 40.000.-

Sykling 30.000.-

Golf 40.000.-

MIX 22.000.-*

* avgiften kan endres avhengig av hvilke idretter som blir tatt opp.

IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 Education og Teams i undervisningen. Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsoft sine programmer.  Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett.


Ved spørsmål kontakt Rektor ved NTG Bergen Snorre Loeng på e-post: Snorre.Loeng@ntg.no, telefon 975 06 340.