Hjem Kompetanseutvikling for NTG-trenerne

Kompetanseutvikling for NTG-trenerne

Hvert år arrangerer NTG et seminar for våre trenere på Mallorca.

Hensikten med seminaret er tredelt: 

  1. kompetanseheving
  2. erfaringsutveksling på tvers av idretter og NTG-skoler
  3. sosialt samvær

NTG har totalt 120 trenere hvor stort sett alle er heltidsansatte.

Vi deler idrettene våre inn i tre kategorier: lagidretter, utholdenhetsidretter og tekniske/taktiske idretter. Hver kategori består av ca. 40 trenere.

I år var det trenere og idrettsledere fra våre tekniske og taktiske idretter sin tur til å ha seminar. Våre trenere fra Bærum, Geilo, Kongsvinger og Lillehammer samt fra våre ungdomsskoler i Bærum, Kongsvinger og Lillehammer var samlet i Palma på Mallorca. Totalt var 19 forskjellige idretter representert.

Vi må rette en stor takk til vår hovedsponsor Lundin som gjør det mulig for oss å reise på slike viktige seminarer.  

I år var vi heldige som hadde fått med oss Morten Bråten og Claude Lebreux fra Olympiatoppen, Nils Fredrik og Christine Moseid som jobber på senter for idrettsskadeforskning, og Clas Brede Bråthen som er sportssjef i Norges Skiforbund.

Morten og Claude er fagansvarlig for teknikk/motorikk innenfor de olympiske idrettene. De skal ha en stor del av æren for at Norge har blitt en av verdens beste idrettsnasjoner. De holdt et foredrag med tittelen: "Fra parkett til konkurranse arenaen» som omhandlet teknikkinnlæring. 

Morten Bråten

Clas Brede holdt først en inspirerende og morsom skihistorietime, før han hadde et glimrende foredrag om hvorfor Norge har vært i verdenstoppen i hopp de siste årene. Foredraget tok opp temaer som organisering, teknikkinnlæring og viktigheten av detaljer.

Nils Fredrik og Christine Moseid avsluttet den tredje dagen med å gå gjennom en undersøkelse de har gjort med våre elever over flere år: "Den unge eliteutøverens helse". Dette var veldig nyttig informasjon for våre trenere slik at vi ut ifra dataene som ble lagt frem kan ta hensyn til dette i treningsplanleggingen/treningsbelastning og forebygging av skader.

Etter forelesningene var det satt av tid til sosiale aktiviteter og erfaringsutveksling. 

Nå ser vi fram til å sette alt vi har lært ut i den daglige treningen.