Hjem Lederutviklingskurs
Foto: NTG

Lederutviklingskurs

Vår viktigste ressurs er våre egne ansatte. Lederne ved våre skoler har derfor blitt sendt på lederutviklingskurs.

Kurset er delt over totalt fire samlinger, og er designet av kursholder Inger-Margrete Svendsen. Hun er spesialist i organisasjonspsykologi, og har lang erfaring fra utdanningssektoren og kunnskapsintensive bedrifter. 

De siste dagene har rektorer, sportssjefer, sportslige ledere og representanter fra Stiftelsen vært samlet på Losby Gods utenfor Oslo. Her har samling to av kurset blitt gjennomført. Tema for denne samlingen er "Meg selv som leder - sett med andres blikk". Øyvind Langørgen melder om et veldig nyttig og lærerikt kurs så langt.  

Administrerende direktør ved NTG, Øyvind Langørgen

Det er flere viktige målsetninger med kurset: 

  • Å bli mer bevisst meg selv som leder, økt selvinnsikt i egne styrker og sårbarheter. 
  • Å bli mer bevisst mitt lederskap i møte med mine medarbeidere/samarbeidspartnere. 
  • Å bli mer robust som ledergruppe - utvikle en felles plattform for prinsipper om ledelse.
  • Bli tydeligere på verdier vi ønsker å handle ut i fra og som skal prege NTG sin retning og mål.