Hjem NTG-U Bodø Kostnader NTG-U Bodø

Kostnader NTG-U Bodø

Her er en oversikt over alle kostnader ved NTG-U.

Skoleavgift

NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole og alle elever betaler derfor en årlig skoleavgift. Skoleavgiften for skoleåret 2021/2022 er kr. 21.000,-. Faktura sendes ut for et halvt år om gangen (kr. 10.500 per halvår). For de som ønsker det, har vi mulighet til å inngå avtale om månedlig/kvartalsvis betaling.

Skoleavgiften utgjør forskjellen mellom hva NTG-U som privat ungdomsskole og en offentlig ungdomsskole mottar i statsstøtte (15 % differanse). Avgiften indeksreguleres/justeres hvert skoleår.

Skoleavgiften dekker all trening, lærerstyrt leksehjelp, et sett med treningstøy og fritidsutstyr, digitale læringsverktøy, transport til og fra trening i de hardeste vintermånedene samt til klasseturer. 

Alle elever ved NTG-U som bor 4 km eller mer unna skolen har krav på gratis skoleskyss. Les alt om dette her.

Søskenrabatt

For å sikre likhet mellom våre skoler er følgende søskenrabatt gjeldende for våre elever fra og med inntaket til skoleåret 2021-2022:

Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Bodø og NTG-U Bodø vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.


Varmlunsj

NTG har avtale med Løvold Kafeteria om levering av varmlunsj tre dager i uken. Alle skolens elever og ansatte kan melde seg på ordningen for et halvt år av gangen (dette inngår ikke i skolepengeavgiften. Pris per uke er kr 249,- for skoleåret 2021/2022. 

For spørsmål om kostnader, kontakt: 

Daglig leder Anette Nybø
Mobil: 90081718
E-post: anette.nybo@ntg.no