Hjem NTG Bærum Kostnader ved NTG Bærum

Kostnader ved NTG Bærum

Hva koster det å gå på NTG Bærum?

Kostnaden ved å gå på NTG er todelt. Elevene betaler både en skoleavgift og en idrettsavgift – summen av disse to avgiftene utgjør den totale kostnaden ved å gå på NTG. Skoleavgiften er lik for alle elevene ved skolen, mens idrettsavgiften avhenger av idretten eleven er kommet inn på.

Skolepenger

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2020/21 på kr. 25.320.

Idrettsavgift

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr NTG i tillegg et utvidet toppidrettstilbud. Denne avgiften dekker de daglige treningene (hall og/eller baneleie), transport til og fra trening, helhetlig oppfølging av profesjonelle trenere og støtteapparat på både de daglige treningene og under konkurranser, felles utstyr (heiskort) og elevbekledning, samlinger i inn- og utland, og ekstra ressurser på skolen for elever som er mye borte på grunn av idrettsrelatert fravær.

Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

Idrettsavgift

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2020/21
Alpint60.000 Se idrettsiden for alpint Bærum
Basketball19.000
Bordtennis27.000
Fotball26.780
Friidrett19.000
Golf59.000
Håndball25.000
Ishockey30.000
Judo23.000
Motocross42.000
Seiling34.000
Sjakk14.000
Svømming37.000
Sykling30.000
Tennis39.500