Hjem NTG Bodø Kostnader ved NTG Bodø

Kostnader ved NTG Bodø

Hva koster det å gå på NTG Bodø?

Kostnaden ved å gå på NTG er todelt. Elevene betaler både en skoleavgift og en idrettsavgift – summen av disse to avgiftene utgjør den totale kostnaden ved å gå på NTG. Skoleavgiften er lik for alle elevene ved skolen, mens idrettsavgiften avhenger av idretten eleven er kommet inn på.

Skolepenger

NTG mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger. Skoleavgiften utgjør differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2021/22 kr. 26.220.

Idrettsavgift

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med den enkelte idretten et utvidet toppidrettstilbud. Dette inkluderer oppfølging av profesjonelle trenere, baneleie, treningsbekledning, treningssamlinger, transport, utstyr og lisenser, treningsdagbok og ekstra oppfølging på skole ved idrettsfravær. 

Idrettsavgift NTG Bodø

IDRETTERUTVIDET TOPPIDRETTSTILBUD 2021/22
Fotball gutter21.000
Fotball jenter19.000
Håndball gutter19.000
Håndball jenter19.000

Varmlunsj

NTG Bodø har avtale med Løvold Kafeteria om levering av varmlunsj tre dager i uken. Her kan alle elever og ansatte melde seg på ordningen for et halvt år av gangen. Pris per uke er kr 225,- skoleåret 2020/2021. 

Kostnader for personlig utstyr og varmlunsj er ikke inkludert i prisen. 


Søskenmoderasjon

Om du har flere barn som enten går på NTG eller NTG-U vil du få søskenrabatt.

Familier med søsken på NTG-U: reduksjon på kr 3.000 per elev.
Familier med søsken på NTG: reduksjon på kr 5.000 per elev.

 

Stipend og lån

Alle elever som går på privat videregående skole i Norge har mulighet å søke stipend fra Lånekassen. Merk deg at NTG har studiespesialiserende linje, ikke idrettsfag, når du skal se på de ulike satsene. Alle elever som går på en privat videregående skole der man betaler skolepenger, kan i tillegg søke lån fra lånekassen. Les alt om dette på Lånekassen sine hjemmesider.