Hjem NTG Bodø Håndball Inntaksreglement Bodø Håndball

Inntaksreglement Bodø Håndball

Gjelder inntaket skoleåret 2021/22

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen avvike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.


Håndball er tildelt inntil 16 plasser ved NTG Bodø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bodø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bodø Håndball kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Søkeportalen åpner 1. desember 2020 og søknadsfristen er 1. mars. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen. Dersom det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef ved skolen. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Håndball gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere for håndball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

 

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

Vi vurderer ut fra søkertall om vi gjennomfører en egen inntaksdag. Ellers vil denne vurderingen foregå ved observasjon i kamp/trening.  

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagssamling                   6 poeng
Regional landslagssamling      5 poeng Fylkessamling                        4 poeng
Nasjonal serie (Bring/Lerøy)  3 poeng
Klubblag                               1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Dersom søknad legges inn før karakterkort ved første halvår foreligger skal denne ettersendes til NTG ved toppidrettssjef.

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3 Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2 Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Ved spørsmål kontakt toppidrettssjef Anette Nybø, 90081718 eller anette.nybo@ntg.no