Hjem NTG-U Kongsvinger NTG-U Kongsvinger

NTG-U Kongsvinger

- med fokus på idrettsglede, treningsvilje og lærelyst

Det er en tydelig trend at naturlig, daglig fysisk aktivitet blant barn og unge har avtatt de siste 20 årene. Studier viser at ungdom med mer fysisk aktivitet også gjør det bedre i skolearbeidet. NTG-U Kongsvinger legger til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin fysiske og skolemessige utvikling.


Idrett

Olympiatoppen omtaler denne perioden i livet som ”Lære å trene”-perioden. NTG-U Kongsvinger har timeplanfestet 90 minutter trening/fysisk aktivitet hver dag. Hovedvekt er lagt på allsidig fysisk aktivitet der elevene får prøve seg innenfor mange forskjellige idrettsgrener og aktiviteter. Elevene får også mulighet til å velge enkeltøkter innen egen idrett, i de idrettene hvor vi har trenerkompetanse. Dermed er all treningsaktivitet ved NTG-U med på å ruste elevene til en fremtidig toppidrettssatsing.
Samarbeidet med NTG Kongsvinger vil også gi muligheter for hospiteringsordninger med utgangspunkt i den enkelte elevs utviklingsnivå.

Ved NTG-U skal vi ha en treningskultur basert på skolens verdier VILJE – GLEDE - RESPEKT

Sentrale ferdigheter – grunnlaget for vurdering

  • Evne til å øve
  • Evne til å trene strukturert
  • Evne til å utfordre seg selv
  • Fair play
  • Delta etter evne(gjøre så godt man kan – alltid)


Lokaler og fasiliteter

Skolelokalene er i eget bygg i tilknytning til Kongsvingerhallen. Der er det klasserom, styrkerom og spesialrom for naturfag. I nær tilknytning til skolen ligger tennisanlegg, svømmehall, friidrettsanlegg, ishall, dansestudio, innendørs og utendørs fotballanlegg. I tillegg er det kort avstand til skianlegg og golfbane. Skog og mark i nærheten av skolen brukes også hyppig.


Ansatte

Alle ansatte jobber sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen; utøveren i sentrum og helhetlig oppfølging. 
Det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og idrett.
 Et tett samarbeid mellom u-skole og videregående skole gjør at det brukes spisskompetanse på tvers av skolene. Fysioterapeut og ernæringsfysiolog er tilknyttet skolen i forhold til forebygging/oppfølging av skader. 


Trivsel

NTG’s elevundersøkelser viser at elever på NTG-U Kongsvinger trives veldig godt på skolen. 


IKT i undervisningen

NTG-U Kongsvinger bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre. Elevene får utdelt iPad ved skolestart. Disse inneholder all nødvendig programvare og beholdes kostnadsfritt av elevene når de går ut av 10. trinn. Skolebøker er elektroniske så langt det lar seg gjøre.

Kostnader

Siden NTG-U Kongsvinger er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Kongsvinger er kr. 23.000,- for skoleåret 2021/2022.

Søskenrabatt

For å sikre likhet mellom våre skoler er følgende søskenrabatt gjeldende for våre elever fra og med inntaket til skoleåret 2021-2022:

Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.