Hjem NTG Geilo Snowboard Inntaksreglement Geilo Snowboard og Freeski
Foto:

Inntaksreglement Geilo Snowboard og Freeski

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

Snowboard og Freeski er tildelt 7 plasser ved NTG Geilo. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Geilo kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Snowboard og Freeski kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. Snowboard og Freeski kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Snowboard og Freeski gjelder følgende kriterier:

NTG Geilo Snowboard/Freeski skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak vil Snowboard/Freeski derfor ta hensyn til dette.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra eventuelle tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i snowboard/freeski  gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

1.1. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, rekruttlandslagsamlinger, juniorsamlinger og/eller i konkurranser. Vi vil vektlegge:

  • Tekniske ferdigheter (snowboard)
  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske evner

1.2. NTG Geilo snowboard/freeski gjennomfører inntakssamling 5 og 6 mars. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

1.3. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 1.1 være tilstrekkelig.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng. Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, rekruttlandslagsamlinger, juniorsamlinger og/eller i konkurranser.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Christian Christensen

Sportssjef

E-post: christian.christensen@ntg.no

Telefon: 920 23 391