Hjem NTG Lillehammer Langrenn Inntaksreglement Lillehammer Langrenn
Foto: NTG Lillehammer Langrenn

Inntaksreglement Lillehammer Langrenn

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til langrenn på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer langrenn har en kvote på 13-15 plasser i VG1 for skoleåret 19-20.

Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes. 

Ved NTG Langrenn Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Langrenn kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. NTG Lillehammer langrenn skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2019 vil langrenn ta inn minimum 5 jenter og 5 gutter. NTG langrenn Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Vurderingskriterier

De 25-30 mest aktuelle søkerne vil bli invitert til en opptaksprøve 3.-6.mars 2020. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner og prestasjoner av den aktuelle utøver vektlegges.

NTG Lillehammer langrenn kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Prestasjonsnivå langrenn

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved opptaksprøven, hospiteringer på NTG og i konkurranser.

Følgende egenskaper og ferdigheter blir vurdert på opptaksprøven

Iht. NTG Lillehammer langrenn sitt inntaksreglement vurderes egenskaper og ferdigheter i forbindelse med opptaksprøven, infosamlinger og eller konkurranser.

1.0 Idrettslige egenskaper og ferdigheter

1.1 Utøverens egenskaper og ferdigheter på ski

1.1.1 Utøverens idrettsspesifikke kapasitet blir vurdert ut ifra et testrenn på 7,5 km for jenter og 10 km for gutter (motsatt stilart av distansen i Hovedlandsrennet). 

1.1.2 Utøverens fysiske kapasitet som blir målt under en prestasjonstest på løpemølle  

1.1.3 Utøverens basisferdigheter (stabilisering, balanse/koordinasjon og generell styrke) blir vurdert på styrkeøkt

1.2 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk 

1.2.1 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk som er dokumentert i søknaden

1.2.2 Utøverens langrenns spesifikke bakgrunn/treningshistorikk fra individuell samtale. Samtalen tar utgangspunkt i Olympiatoppens retningslinjer.  

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Vurderingene av 1.1 og 1.2 er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn. 

Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Vurderingskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Per Ola Gasmann

E-post: pog@ntg.no

Telefon: 930 96 916