Hjem NTG Lillehammer Ishockey Inntaksreglement Lillehammer ishockey
Foto:

Inntaksreglement Lillehammer ishockey

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Ishockey på NTG Lillehammer

For skoleåret 2020-21 er ishockey tildelt 13 plasser som søkerne konkurrerer om.

Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Ishockey kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammers ishockeygruppe skal være en homogen gruppe som består av spillere med komplementære posisjoner/roller. Ved inntak 2020 vil ishockey derfor ha en kvote på minimum 1 målvakt og 12 utespillere. 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til ishockey gjelder i tillegg følgende kriterier: 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i ishockey 

1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

2. Søkerens egenskaper, ferdigheter, prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. 

3. NTG Lillehammer ishockey gjennomfører en inntakssamling i mars 2020. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 

4. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 2 være tilstrekkelig.

5. NTG ishockey Lillehammer kan prioritere 1-5 plasser for lokale utøvere.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Landslagutøver 6 poeng

Landslagssamling 4-5 poeng

Klubblag 1-3 poeng

Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Åge Ellingsen Sportssjef 

E-post: aage.ellingsen@ntg.no

Telefon: 90 75 08 65