Hjem Inntaksreglement NTG-U Kongsvinger AS

Inntaksreglement NTG-U Kongsvinger AS

Gjeldende inntaksreglement for NTG-U Kongsvinger

På grunn av oversøking vil alle søkere bli kalt inn til testing onsdag 15. april 2020. Nærmere opplysninger om testing vil bli sendt ut ved søknadsfristens utløp.

1.         Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. februar hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes her
  • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor (leder), sportslig leder og daglig leder ved NTG-U Kongsvinger, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Innlandet) er klageinstans.

2.         Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en prioriteringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om plass. Se beskrivelse av tester her.

Kjønnskvotering 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet 

Alderseffekt - den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis søkerne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

Skader/sykdom 

Dersom en søker er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest, før opptaksprøvens start. Legeattest vil gi søkeren en ny mulighet til å ta opptaksprøven. Ny opptaksprøve arrangeres, på gitt dato, senest en uke etter hovedopptaksprøven. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve.