Hjem NTG Bodø Fotball Inntaksreglement Bodø Fotball

Inntaksreglement Bodø Fotball

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

Fotball er tildelt 18 plasser ved NTG Bodø til hvert skoleår. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bodø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bodø Fotball kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Fotball gjelder følgende kriterier:

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjef og trenere på fotball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vi har folk ute for å følge de fleste talentene i Nord Norge og deres vurdering vil også ligge til grunn.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslagssamling       5 poeng

Nasjonalt                   3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Sportssjef Anette Nybø

E-post: anette.nybo@ntg.no

Mobil: 90081718