Hjem Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

Her kan du lese inntaksreglementet til NTG-U Lillehammer

Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

 

1.           Generelle bestemmelser

•            Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1,
              første ledd.

•            Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller
              tilsvarende.

•            Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen
             1. april 2020 

•            Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på
              www.ntg.no

•            Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter
              søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.

•            Inntakskomitéen, som består av rektor (leder), sportsligleder og
              daglig leder, er ansvarlig for inntak/avslag.

•            Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova
              § 3-1, sjette ledd.

•            Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. 
             Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen
             i Innlandet) er klageinstans.

 

2.           Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en rangeringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn. Se eget dokument på ntg.no, ’NTG Ungdomsskole’, ’Søk på NTG-U’, ’Relatert’, ’beskrivelse av basistester del 2’.

Kjønnsandel 1/3

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak 2020 vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet i poengsum

Ved lik poengsum vil en se på når man er født på året. Er det 3 mnd eller mer i forskjell, vil vi prioritere den som er født sist på året. Er det mindre enn 3 mnd i aldersforskjell, vil enkeltresultatene på de åtte enkelttestene være avgjørende. Skulle det være likt også her, vil inntakskomiteen foreta loddtrekning.

 

Skader/sykdom

Hvis en elev er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest i forkant av testene. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve.