Hjem NTG Tromsø Langrenn/ skiskyting Inntaksreglement Tromsø Langrenn/Skiskyting

Inntaksreglement Tromsø Langrenn/Skiskyting

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

Langrenn/Skiskyting er tildelt 8 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Tromsø Langrenn/Skiskyting kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Langrenn/Skiskyting kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Langrenn/Skiskyting gjelder følgende kriterier:

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Idrettslige egenskaper og ferdigheter gir mellom 1 og 6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Idrettslige resultater og prestasjonsnivå gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Håvar Hovde Østvik

Sportssjef

E-post: havarhovde.ostvik@ntg.no

Mobil: 98 88 39 89