Hjem NTG Geilo Alpint Inntaksreglement Geilo Alpint

Inntaksreglement Geilo Alpint

Gjelder inntaket skoleåret 2020/2021

Alpint har blitt tildelt 7 plasser i førsteklasse på NTG Geilo som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse til NTG Geilo og søkernes skole- og idrettsnivå kan kvoten fravikes. Alpint tar inn både jenter og gutter. Det er også mulig å søke om plass i 2. og 3. klasse.

Alpint har egen søknadsfrist 20. januar. Dette er en samordning mellom alle skigymnas i Norge. Se link: https://www.skiforbundet.no/al... Det er mulig å søke fra 5. desember og NTG Alpint kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen. NTG Alpint vil senest sende ut tilbud 10. februar med svarfrist 20. februar.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til alpint gjelder i tillegg følgende kriterier:

Alpint har inntakssamling 11-13 desember.

1. Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i alpint 

Poengene fra tester og vurderinger av gjennomføringsevne, egenskaper og ferdigheter, teknisk og fysisk gir et snitt på mellom 1-6 poeng. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. 

2. Resultater /prestasjonsnivå 

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Dette gir mellom 1 og 6 poeng.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene fra punkt 1-3 vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Sportssjef Haukur Tor Bjarnason

E-post: haukur@ntg.no

Telefon: 975 86 624