Hjem NTG-U Lillehammer NTG-U Lillehammer
Foto:

NTG-U Lillehammer

Oppdatert 16.juni 2020

Her finner du skolerute for 2020/2021:

Skolerute For Ntg U 2020 2021


Presentasjonene fra foreldremøtet for nye elever 2020 finner du her;

Foreldremøte Nye Foresatte Juni 2020

Presentasjon Ntg U Infomøte For Foresatte Februar 2020

NTG-U Lillehammer startet høsten 2017 med 32 elever på 8. trinn og 31 elever på 9.trinn. Høsten 2018 ble nye elever tatt inn på 8. trinn, så fra da har vi hatt elever på alle tre trinn. 

Elevene på NTG-U trener 90 minutter hver dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener som turn, ballspill, skøyter, ski, sykling, aerobic, dans, orientering og klatring samt mange flere.

I 10. klasse kan elevene, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG VGS sine treninger.

Elever som søker seg til skolen vil innkalles til fysiske tester. Nærmere informasjon om testene finner du her på hjemmesidene våre.

NTG-U Lillehammer er en privat ungdomsskole. Alle elever må derfor betale en årlig skoleavgift som for skoleåret 2020/2021 er på kr. 24.400,- Dette beløpet indeksreguleres årlig. Beløpet utgjør forskjellen mellom hva vi som privat ungdomskole og en offentlig ungdomsskole mottar i statsstøtte. (15 % differanse).