Hjem NTG-U Bergen Informasjon om inntaket ved NTG-U Bergen

Informasjon om inntaket ved NTG-U Bergen

Foresatte har ikke anledning til å være tilstede under prøvene.

Elever som søker seg til skolen vil innkalles til fysiske tester. Nærmere informasjon om testene blir lagt ut her i god tid før søknadsfristen.

Ved spørsmål kontakt Rektor ved NTG-U Bergen Snorre Loeng på e-post: Snorre.Loeng@ntg.no, telefon 975 06 340.