Hjem Informasjon om inntaket ved NTG-U Tromsø

Informasjon om inntaket ved NTG-U Tromsø

Opptaksprøvene vil bli arrangert 3.april. Foresatte har ikke anledning til å være tilstede under prøvene.

Ved spørsmål ta kontakt med Mariann Janson på tlf 97 17 04 88 eller e-post mariann.janson@ntg.no